Anders dan in vroegere tijden levert de hypotheekrenteaftrek bij personen met een hoog inkomen nog maximaal circa 37 procent fiscaal voordeel op. Terwijl zij boven ongeveer € 73.000 wel 49,5 procent belasting betalen over het eigenwoningforfait. René Bruel van ABN Amro MeesPierson signaleert dat het aangeven van de ‘belastbare inkomsten uit eigen woning’ bij de partner die minder dan ongeveer € 73.000 verdient, vele honderden tot wel duizenden euro’s voordeliger kan uitvallen in de IB-aangifte over 2023.

Volgens Bruel betaalt een belastingplichtige niet alleen beneden de € 73.000 minder belasting over het eigenwoningforfait, maar profiteert hij ook vaak van extra heffingskortingen over de netto aftrekpost. Vanaf de AOW-leeftijd wordt het ingewikkelder, zegt Bruel. "Als het inkomen van de minst verdienende partner beneden ongeveer € 37.000 ligt, valt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek terug naar circa 19 procent."

Met name voor fiscaal partners met scheef verdeelde inkomens loont het dus de moeite om bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting over 2023 goed te (laten) controleren bij welke partner aangifte van de inkomsten uit eigen woning het meeste voordeel oplevert.

Bruel: "Vaak is dat – in tegenstelling tot vroegere tijden – de partner met het lagere inkomen. Dat kan vele honderden tot soms wel duizenden euro’s verschil uitmaken. Boven de AOW-leeftijd kunnen de verschillen, zowel in positieve als negatieve zin, ver uiteenlopen. Dat komt met name door een extra tariefschijf in box 1 en de ouderenkorting die van invloed kan zijn", waarschuwt de expert.

Op een speciaal onderdeel van de website van ABN Amro MeesPierson heeft Bruel voorbeeldberekeningen en tabellen geplaatst om zijn claim te onderbouwen.

Bron: ABN Amro Mees Pierson

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Focus: Focus

16910

Gerelateerde artikelen