De aftrekbaarheid van de rente over de restschuld kan naar 10 jaar. Staatssecretaris Weekers meldt dit in een brief naar aanleiding van een verzoek hiertoe van Neppérus (VVD) en Groot (PvdA). In het Regeerakkoord was nog afgesproken de rente op de restschulden voor 5 jaar toe te staan. Het lijkt zeer aannemelijk dat de twee coalitiepartijen de suggestie van Weekers over nemen in een amendement.

Vrijval levenslooptegoed

Het voorstel van VVD en PvdA voor een vrijval van het levenslooptegoed, waarbij in 2013 maar 80% van het spaartegoed in de heffing wordt betrokken, levert per saldo 15 miljoen euro op. De coalitiepartners willen deze opbrengst aanwenden om de maatregel over aftrekbaarheid van de rente van de restschuld te verruimen, zo betoogden zij afgelopen vrijdag in het wetgevingsoverleg. In het Regeerakkoord was afgesproken dat de rente op restschulden voor een termijn van 5 jaar aftrekbaarheid wordt voor zover die restschulden in de periode 2013-2017 ontstaan. Deze wijziging is inmiddels aangebracht via nota van wijziging op de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. Bij amendement op genoemde wet kan deze termijn nu verruimd worden naar 10 jaar. De plenaire behandeling zal donderdag 15 november plaatsvinden. De stemmingen zijn een week later op dinsdag 20 november.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2012

0

Gerelateerde artikelen