Hof Den Haag oordeelt dat advocaatkosten die zijn gemaakt om in het verleden betaalde alimentatie terug te vorderen niet aftrekbaar zijn. Maar wat is wel aftrekbaar?
De zaak (3 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1520) gaat als volgt. Een man heeft van 1992 tot en met 2004 alimentatie betaald aan zijn ex-echtgenote. Hij ontdekt dat zijn ex-echtgenote in werkelijkheid meer verdient dan het inkomen waar de alimentatiebetalingen op zijn gebaseerd. Gezien dat hogere inkomen betaalt hij ten onrechte (te veel) alimentatie. De man stapt naar de rechter om de te veel betaalde alimentatie terug te krijgen. De advocaatkosten trekt hij af als aftrekbare kosten in verband met alimentatie. De inspecteur accepteert de aftrek niet.
 
Het hof oordeelt dat de Wet IB 2001 geen mogelijkheid biedt om de met de alimentatieverplichting van de man samenhangende kosten in aftrek te brengen. Ook verwerpt het hof de stelling van de man dat de advocaatkosten aftrekbaar zijn op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001. Dit artikel bepaalt dat kosten die zijn gemaakt tot verwerving, inning en behoud van uitkeringen en verstrekkingen aftrekbaar zijn. Het voorkomen van een hogere alimentatieverplichting of het terugdraaien van in het verleden gedane alimentatiebetalingen valt hier niet onder.

Belang voor de praktijk

De uitspraak van het hof is in lijn met de gangbare jurisprudentie. In het bericht Advocaatkosten niet aftrekbaar als alimentatie is aandacht geschonken aan de aftrekbaarheid van kosten van alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden. De bovenstaande uitspraak vormt hierop een aanvulling. Onderstaand schema geeft een overzicht van de aftrekbaarheid van de kosten in verband met alimentatie:
 alimentatieplichtige alimentatiegerechtigde 
Alimentatieaftrekbaar 6.3 Wet IB 2001belast 3.101 Wet IB 2001
Kosten verkrijgenn.v.t.aftrekbaar 3.108 Wet IB 2001
Kosten herzieningniet aftrekbaaraftrekbaar 3.108 Wet IB 2001
Kosten inningn.v.t.aftrekbaar 3.108 Wet IB 2001
Kosten behoudenn.v.t.aftrekbaar 3.108 Wet IB 2001
Kosten betalingniet aftrekbaarn.v.t.
Kosten beëindigingniet aftrekbaarn.v.t.
Kosten verweerniet aftrekbaarn.v.t.
Kosten terugvorderenniet aftrekbaarn.v.t.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

11

Gerelateerde artikelen