Vanaf 2015 vervallen de alleenstaandeouder- en ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen. Dit heeft gevolgen voor de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en de hoogte van de toeslagen.
Voor belastingplichtigen die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting krijgen met deze kortingen of aftrekpost, zal de Belastingdienst de voorlopige aanslagen over 2015 aanpassen. Deze aanslagen volgen in december 2014.
 
Alleenstaande ouders kunnen vanaf 2015 misschien meer kindgebonden budget krijgen. De Belastingdienst zal voor deze mensen het kindgebonden budget voor 2015 aanpassen. In december krijgen zij hierover bericht.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Dossiers: Prinsjesdag 2013

3

Gerelateerde artikelen