De begroting voor 2019 is rond. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moesten het eens worden over de financiering van de afschaffing van de dividendbelasting. Het gat van 500 miljoen euro wordt onder meer gedekt door verhoging van de bankenbelasting, afschaffing van de renteaftrek op converteerbare obligaties (zogeheten coco’s) en een verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers. Daarnaast bestaat er volgens een ingewijde een optie om het vpb-tarief voor winsten boven de € 200.000 euro te verlagen naar 22 procent in plaats van de beloofde 21 procent.

Over de inhoud van het akkoord wilden de fractieleiders donderdagavond niets kwijt. Vrijdag moet de ministerraad een hamerslag op het akkoord geven. 

De afschaffing van de dividendbelasting was het lastigste onderwerp voor de coalitie. D66 en ChristenUnie zijn er niet blij mee. Ook in de samenleving is er weinig steun, blijkt uit peilingen. De coalitiepartijen zijn het echter eens geworden over de afschaffing en over de volgende compenserende maatregelen:

  • Banken en bedrijven die veel energie gebruiken betalen € 200 miljoen euro van de dividendstrop.
  • De bankenbelasting wordt verhoogd met € 40 miljoen euro.
  • Met de afschaffing van de renteaftrek op coco’s, die banken gebruiken om hun buffers op te hogen, is in totaal een bedrag van € 150 miljoen gemoeid. € 100 miljoen hiervan wordt gebruikt om het dividendgat te dichten. Tot de afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van rente op coco’s besloot het kabinet overigens voor de zomer al.

Een ander voorstel dat werd besproken ging over de vennootschapsbelasting voor grote bedrijven. Die zou minder worden verlaagd dan gepland. In het regeerakkoord staat dat het vpb-tarief voor winsten boven € 200.000 omlaag gaat van 25 naar 21 procent. Het aangepaste percentage zou volgens een ingewijde nu ‘rond de 22 procent’ gaan liggen. Voor winsten onder € 200.000 gaat het (verlaagde) tarief wel zoals eerder afgesproken van 21 naar 16 procent.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Dividendbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Carrousel: Carrousel

7

Gerelateerde artikelen