Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke heffingen weer in uw brievenbus. Onderdeel hiervan is een beschikking van uw gemeente waarin is bepaald hoeveel uw bedrijf waard is voor de gemeentelijke belastingen als gevolg van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Maak tijdig bezwaar wanneer u het niet eens bent met de waardering. De waardering voor het jaar 2014 gaat uit van de waarde die is vastgesteld per
1 januari 2013. Het is hoogstwaarschijnlijk dat uw kassen door de economische crisis minder waard zijn geworden. Vergelijk de waardering dan ook met de WOZ-waarde van vorig jaar. Wanneer de waardering niet lager is uitgevallen, loont het de moeite om na te gaan waar dat aan ligt. Wellicht is er dan een reden om bezwaar te maken. Dit bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet binnen zijn bij uw gemeente.   
 
Een lagere waarde voor de WOZ is niet alleen van belang voor de hoogte van de gemeentelijke heffingen. Voor ondernemers kan het ook een voordeel betekenen in de inkomstenbelasting. Dit voordeel zit in het feit dat fiscaal een hoger bedrag kan worden afgeschreven. Voor gebouwen (waaronder kassen) geldt een afschrijvingsbeperking: er mag fiscaal worden afgeschreven tot 50% van de waarde volgens de WOZ-beschikking, Dit wordt de "bodemwaarde" genoemd. Een lagere waarde volgens de WOZ betekent dus ook dat meer kan worden afgeschreven.
 
Een voorbeeld:
Stel de boekwaarde van uw kassen bedraagt € 2.000.000 en de WOZ bedraagt
€ 3.800.000. De bodemwaarde is dan € 1.900.000, zodat nog € 100.000 aan afschrijvingspotentieel bestaat. Als nu de WOZ kan worden verlaagd naar €3.500.000, dan is de bodemwaarde € 1.750.000 en is er een extra afschrijvingspotentieel van € 150.000. 
 
De conclusie is duidelijk: er zijn meerdere voordelen aan het verlagen van de WOZ-beschikking.
 
 

Bron: Alfa Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

3

Gerelateerde artikelen