Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet discriminerend is. De meeste belastingplichtigen hebben zich bij die beslissing neergelegd. Een aantal adviseurs wil echter nog verder, en zoekt het hogerop bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
Als een onderneming door schenking of vererving wordt verkregen stelt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een groot deel van die verkregen waarde vrij voor de heffing van schenk- en erfbelasting. Die faciliteit geldt alleen voor ondernemers; particulieren hebben er dus geen recht op. In 2012 besliste een rechter dat de vrijstelling op dat punt discrimineert omdat de voorwaarden van de regeling niet streng genoeg zouden zijn waardoor de faciliteit ook geldt voor ondernemers die de vrijstelling helemaal niet nodig hebben. 
 
Die beslissing is eind vorig jaar echter door de Hoge Raad gecorrigeerd. In zijn arrest motiveert de Hoge raad uitvoerig dat juist geen sprake is van discriminatie. Kortgezegd is volgens de Hoge Raad weliswaar sprake van vergelijkbare gevallen, maar wordt het gemaakte onderscheid gerechtvaardigd door het doel om bedrijfsoverdrachten niet fiscaal te belemmeren. 
 
Inmiddels bereiden verschillende adviseurs zogenoemde class-actions voor om het arrest van de Hoge Raad aan te vechten bij het EHRM. Veel particulieren vragen zich af of het verstandig is om daarbij aan te sluiten. Deelname kost al gauw tussen de € 500 en € 1000, en bij winst is bovendien een succesfee verschuldigd. 
Vooraf is uiteraard niet te zeggen hoe het EHRM over de casus zal beslissen. Daarentegen is wel bekend dat het EHRM uitermate terughoudend is in het honoreren van dit soort zaken. Nagenoeg alle fiscale zaken stranden op het feit dat er een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat om de gelijke gevallen verschillend te behandelen. Gezien dat track record en gezien de uitvoerige toelichting die de Hoge Raad op dit punt heeft gegeven, is de kans op succes uitermate klein. Mijn advies zou daarom zijn om het geleden verlies te nemen en niet verder te procederen. Echte ras optimisten zullen echter willen doorprocederen omdat zij de laatste kans op winst niet willen missen. Vooralsnog zie ik alleen winst voor de adviseurs die de procedure zullen gaan voeren. De belastingplichtige heeft waarschijnlijk meer kans in de loterij. 
 

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Schenk- en erfbelasting

0

Gerelateerde artikelen