Per 2017 is het algemene bijtellingspercentage 22 geworden. Dit geldt alléén voor auto's met een eerste toelating op de weg vanaf 1 januari 2017. Om die reden moet er bij veel auto's nog 25% worden toegepast. Ook al rijdt precies dezelfde auto met een paar maanden op de teller tegen een 22%-bijtelling rond. Is dit niet discriminerend en kan er bezwaar tegen worden gemaakt?

Nieuw bijtellingspercentage

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor de auto van de zaak verlaagd van 25% naar 22% van de cataloguswaarde. Alleen voor auto's die helemaal géén CO2 uitstoten, geldt nog een lagere bijtelling van 4% van de cataloguswaarde.
 
De percentages gelden alléén voor nieuwe auto's. Dat wil zeggen: auto's met een datum eerste toelating op de weg vanaf 1 januari 2017. Voor auto's met een eerste toelating op de weg van voor die tijd, gelden andere percentages. Valt uw auto op dit moment in de bijtelling van 25%? Dan blijft dit ook in 2017 zo. Oók na 60 maanden valt uw auto niet terug naar een bijtelling van 22%!

Discriminatie?

De grote vraag is of dit geen verschillende behandeling van gelijke gevallen oplevert. Bij de ene werknemer die een auto least sinds 2016 wordt de 25% bijtelling toegepast, terwijl bij zijn collega die sinds 2017 dezelfde auto least maar 22% bijtelling wordt toegepast. Wat is de rechtvaardiging van dit verschil? Zou dit niet in beide gevallen 22% moeten zijn? Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben deze werknemers of ondernemers bewust gekozen voor een onzuinige auto met een 25%-bijtelling. Dat is wel erg gemakkelijk geredeneerd. Want bijvoorbeeld bij een bestelauto van de zaak was er vaak helemaal geen keuze voor een auto met een lagere bijtelling…
 
Alfa verwacht daarom dat er een stroom aan bezwaarschriften op gang zal komen. Het logische aangrijpingspunt voor werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting is de aanslag inkomstenbelasting 2017. Die wordt op z'n vroegst pas eind 2018 verwacht. Er is dan een aardig belang en misschien zijn de eerste rechterlijke uitspraken er dan al.

Belang werkgever

Ook voor werkgevers kan er een belang zijn om bezwaar aan te tekenen. De verschuldigde premie werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet worden berekend over het premieloon. Tot het premieloon behoort ook de bijtelling auto van de zaak! Bij een lager bijtellingspercentage is daarom minder premie en bijdrage verschuldigd. Het belang bedraagt naar schatting zo'n € 170 per werknemer met een 25%-bijtelling auto op jaarbasis, als het maximum premieloon van circa € 53.000 nog niet is bereikt.
 
Om deze rechten veilig te stellen, moet maandelijks bezwaar worden gemaakt tegen de afdrachten loonheffingen, te beginnen bij de afdracht over het tijdvak januari 2017. Dat is wel veel werk voor een betrekkelijk klein belang.

Heeft het bezwaar kans van slagen?

De vraag is natuurlijk of het maken van bezwaar kans maakt. Naar het idee van Alfa is een bezwaar niet bij voorbaat kansloos. Maar de ervaring leert wel dat dit soort zaken zelden tot succes leidt. Als bezwaar wordt gemaakt, dan zal de Belastingdienst dit in eerste instantie afwijzen, waarna een (lange) en kostbare beroepsprocedure wacht.
 
Wel is het goed mogelijk dat er zoveel belastingplichtigen bezwaar maken dat de staatssecretaris er een massale bezwaarprocedure van maakt. Dan kan worden meegelift op de behandeling van een vergelijkbare zaak bij de rechter, zelfs als de belastingplichtige zelf geen bezwaar heeft gemaakt. Maar zover is het voorlopig nog niet.

Hoe verder?

Als ondernemer of werknemer bezwaar maken tegen de 25%-bijtelling in de aanslag inkomstenbelasting 2018 is het meeste de moeite waard. Als werkgever bezwaar maken tegen de maandelijkse aangiften loonheffingen in 2017 kan ook, maar dat is veel werk voor een klein belang.  
 
 

Bron: Alfa accountants & adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen