Ik heb vernomen dat de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting beperkt zou kunnen gaan worden. Moet ik de bedrijfsoverdracht aan mijn opvolger vervroegen?
De rechtbank in Breda heeft op 12 juli 2012 bepaald dat de bedrijfsopvolgingsregeling, hierna genoemd de BOR, in de Successiewet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het ging in deze zaak om een gewezen ondernemer die grond had verpacht aan zijn erfgenaam. Deze grond behoorde tot zijn privévermogen. De erfgenaam verkreeg de grond na het overlijden van de ondernemer. Bij de aangifte erfbelasting deed deze erfgenaam een beroep op de BOR. Hierdoor zou een grote vrijstelling van toepassing zijn en deze erfgenaam aanzienlijk minder erfbelasting verschuldigd zijn. De rechtbank stelt de erfgenaam in het gelijk en stemt ermee in dat de BOR wordt toegepast. Door dit vonnis kan dus bij een schenking of vererving van zowel ondernemingsvermogen als van privévermogen de BOR worden toegepast. 

Bedrijfsopvolgingsregeling 

In de Successiewet is de BOR al vele jaren opgenomen en alleen van toepassing op ondernemingsvermogen. Aanvankelijk bestond de vrijstelling uit 30% van het ondernemingsvermogen. Dit werd steeds verder uitgebreid tot zelfs 75%. Met deze regeling wil de overheid stimuleren dat bestaande ondernemingen worden voortgezet en dat er geen liquiditeitsproblemen ontstaan door de heffing van de schenk- of erfbelasting. In de nieuwe successiewet die op 1 januari 2010 van kracht is geworden is de BOR nog verder verruimd. De vrijstelling bedraagt nu €1.028.132 en boven dit bedrag is een vrijstelling van toepassing van 83% van het ondernemingsvermogen.

Regeling te ruim

In het vonnis van de rechtbank Breda is aangegeven dat deze verdere verruiming van de BOR in 2010 ongegrond was. Uit de praktijk was niet gebleken dat deze verruiming nodig was. In een proefprocedure bij de Hoge Raad concludeert de advocaatgeneraal dat de BOR tot 2010, waarbij 75% van het ondernemingsvermogen werd vrijgesteld, gegrond was. En dat een onderscheid in ondernemingsvermogen en privévermogen op grond van de mogelijke liquiditeitsproblemen gerechtvaardigd was. Maar dat de verruiming in 2010 zijn doel voorbijschiet.

Wat gaat de overheid doen?

Het is niet ondenkbaar dat de Hoge Raad de conclusie van de advocaatgeneraal overneemt. Dan zal de overheid de BOR aanpassen, lees beperken. De overheid zal namelijk aanzienlijk minder erf- en schenkbelasting gaan ontvangen. Hetgeen, gezien de huidige begrotingsperikelen, slecht uitkomt.

Conclusie

De geschetste ontwikkeling kan gevolgen hebben voor de ondernemer die de komende jaren zijn/haar onderneming wil overdragen aan zijn/haar opvolger. De praktijk is dat de BOR vaak wordt toegepast en dat daarmee veel schenk- en erfbelasting wordt bespaard. Het valt moeilijk aan te geven wanneer de mogelijke beperking van de BOR wettelijk geregeld zal worden. Maar indien u toch plannen heeft voor een bedrijfsoverdracht, neem dit aspect mee in uw overwegingen.
 

Bron: Alfa Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

6

Gerelateerde artikelen