Op grond van de WOZ-waarde van het onroerend goed, worden diverse heffingen en belastingen berekend. Als de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld dan kan er binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking bezwaar worden gemaakt.

De WOZ-waarde is ook beslissend voor de erfbelasting. Vaak is op het moment van overlijden van de eigenaar, de termijn van zes weken al verlopen. Voor erfgenamen bestaat echter de mogelijkheid om bij de gemeente opnieuw de WOZ-waarde te laten vaststellen, waardoor er een nieuwe zes weken termijn gaat lopen en de erfgenamen alsnog bezwaar kunnen maken. 

Bron: Alfa accountants & adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Waardering onroerende zaken

0

Gerelateerde artikelen