De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën.

 

Bedrijfsvoering Belastingdienst verbetert, maar onder druk

De bedrijfsvoering bij de Belastingdienst is in 2012 verbeterd. Van deze grote uit-voeringsorganisatie wordt momenteel veel gevergd, omdat op het budget wordt bezuinigd, er reorganisaties lopen, het zogenoemde horizontaal toezicht verder wordt ingevoerd en tegelijkertijd extra budget is uitgetrokken voor intensiever toezicht.
 
Het systeem van teruggave van omzetbelasting aan ondernemers uit EU-landen kende in 2012 problemen door fouten in de programmatuur. Aanvankelijk liet de Belastingdienst de ICT-ondersteuning aan een externe leverancier over. Sinds oktober 2012 heeft de Belastingdienst direct toegang tot gegevens in dit systeem. In 2012 is € 205 miljoen aan BTW teruggegeven aan Europese ondernemers.
 
Onvolkomenheden in de bedrijfsvoering heeft de Algemene Rekenkamer onder meer aangetroffen bij de interne controle van het Agentschap (te lage boeking van renteafdrachten op staatsleningen) en bij maatregelen voor informatiebeveiliging bij het kerndepartement en de Belastingdienst. Het Ministerie van Financiën houdt toezicht op de begrotingadministraties van alle ministeries. Dit toezicht op de financiële administratie vraagt aandacht, gezien de problemen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij VenJ is door de Algemene Rekenkamer een ernstige onvolkomenheid in het financieel beheer geconstateerd als gevolg van een niet goed verlopen implementatie van een nieuw financieel systeem. De minister van Financiën zou in zulke gevallen een dwingende aanwijzing moeten kunnen geven aan andere ministeries.

Over het ministerie

Het Ministerie van Financiën heeft in 2012 € 11,3 miljard uitgegeven (4,8 % van de rijksuitgaven). De ontvangsten, vooral belastingen, bedroegen € 114,8 miljard. Voor de nationale schuld is in 2012 aan rente en aflossing € 60,8 miljard uit-gegeven – ruim een kwart van de rijksuitgaven. De staatsschuld bedroeg eind 2012 € 356 miljard (dit is exclusief de schulden van sociale fondsen, gemeenten en provincies). Het Ministerie van Financiën omvat, inclusief de Belastingdienst, eind 2012 29.857 fte, goed voor ruim 27 % van alle rijksambtenaren.
 
 

Bron: Algemene Rekenkamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Kantoren

0

Gerelateerde artikelen