Het is niet duidelijk wanneer de Belastingdienst voldoende wendbaar is om grote aanpassingen in de belastingen te verwerken. Het parlement moet er rekening mee houden dat komende jaren ingrijpende wijzigingen in de belastingwetgeving of een stelselherziening niet mogelijk zijn, risico's met zich meebrengen of een langere invoeringstermijn vergen.

Dat zegt de Agemene Rekenkamer in het onderzoek Staat van de rijksverantwoording 2015Bij het Ministerie van Financiën handhaaft de Algemene Rekenkamer verder een ernstige onvolkomenheid, omdat te weinig voortgang is gemaakt met de aanpak van de grote ICT-systemen bij de Belastingdienst. Dat de staatssecretaris van Financiën de verouderde en complexe ICT integraal wil aanpakken in samenhang met de modernisering van de dienst, noemt de Algemene Rekenkamer verstandig. Inzicht in de planning en uitvoering van de investeringsagenda voor de Belastingdienst is dan nodig, aldus het verantwoordingsonderzoek.
 

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen