De Algemene Rekenkamer doet aanbevelingen voor de risicomodellen die de Belastingdienst gebruikt bij de controle van belastingaangiften. Eén van die aanbevelingen aan de Staatssecretaris van Financiën is om in lijn met de bestaande toezichtstrategie van de Belastingdienst via risicomodellen zowel positieve als negatieve correcties mogelijk te maken. In reactie kondigt de staatssecretaris van Financiën aan de risicomodellen op dit aspect aan te passen. Inmiddels is de Belastingdienst gestart met de ontwikkeling van risicomodellen die gericht zijn op het detecteren van zowel positieve als negatieve correcties (fouten in de aangiften). Deze modellen gaat de Belastingdienst inzetten in zijn processen.

De Belastingdienst kan niet alle aangiften controleren. Daarom gebruikt de Belastingdienst data om geautomatiseerd vast te stellen bij welke belastingaangiften de risico’s op fouten het grootst zijn, zodat een belastinginspecteur de aangifte kan corrigeren. De risicomodellen zorgen ervoor dat de aangiften met de hoogste kans op fouten worden geselecteerd voor handmatige controle. Hoeveel aangiften gecontroleerd worden is echter afhankelijk van de beschikbare behandelcapaciteit.

De Algemene Rekenkamer onderzocht twee risicomodellen in de praktijk. Bij het relatief eenvoudige model over btw-teruggave aan ondernemers worden meer fouten ontdekt. De trefkans stijgt van 17% naar 34% van de onderzochte aangiften. Dat levert een extra belastingopbrengst op van circa € 60 miljoen per jaar.

Het risicomodel dat gebruikt wordt bij de inkomstenbelasting van particulieren blijkt minder goed te werken, omdat dit model geen concrete aanwijzingen geeft waar de fout in de aangifte te vinden is. De inspecteur moet dan alsnog de hele aangifte handmatig controleren.

Bron: Algemene Rekenkamer

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Omzetbelasting, Inkomstenbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  476
Gerelateerde artikelen