Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overzicht van alle kennisdocumenten gepubliceerd. In deze documenten staan antwoorden op veelgestelde vragen over verschillende onderwerpen.

Het gaat om de volgende kennisdocumenten:

  • Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 (versie juli 2023)
  • Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) (versie juni 2023)
  • Kennisdocument Premiedifferentiatie WW (versie maart 2022)
  • Kennisdocument IKV (versie mei 2022)
  • Kennisdocument Subsidieregeling STAP-budget (2022)
  • Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (2022)
  • Kennisdocument beschut werken (versie april 2019)
  • Kennisdocument Ondersteuning vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering (versie februari 2017)

De pagina met kennisdocumenten staat op rijksoverheid.nl.

Bron: Belastingdienst/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen, Premieheffing, Loonbelasting

143

Gerelateerde artikelen