Alleenverdieners in Nederland houden ten opzichte van andere huishoudens het minste over van een stijging in het salaris. Ook in vergelijking met alleenverdieners in andere landen levert de extra koopkracht voor de solo kostwinner weinig op.

Dat meldt het Reformatorisch Dagblad.

Deze analyse publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) in verband met de plannen van het kabinet om meer werkgelegenheid te scheppen via een belastinghervorming.

Het CPB berekende welk percentage van een stijging van het brutosalaris niet resulteert in een hogere koopkracht voor huishoudens. Dit percentage vloeit direct weer terug richting de staatskas in de vorm van hogere belastingen, of gaat verloren door een verlaging van toeslagen en heffingskortingen. Het CPB concludeert dat van iedere extra euro die een gemiddeld eenverdienersgezin ontvangt, 58 eurocent direct weer wordt ingeleverd.

Dezelfde belastingdruk ligt voor tweeverdienersgezinnen gemiddeld 7 procent lager. Tweeverdieners profiteren namelijk dubbel van heffingskortingen (arbeidskorting en algemene heffingskorting). Tweeverdieners met kinderen kunnen daarbij ook nog een inkomensafhankelijke combinatiekorting ontvangen.

Naast het feit dat de belastingdruk van alleenverdieners relatief hoog is in vergelijking met andere huishoudens in Nederland, benadrukt het CPB dat deze ook zwaarder is ten opzichte van andere landen. Zo berekende de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de belastingdruk over het extra inkomen voor een Nederlandse alleenverdiener bijna twee keer zo hoog is dan gemiddeld in de eurozone.

Het verschil tussen een- en tweeverdieners zal de komende jaren bovendien alleen nog maar verder groeien door de afbouw van de overdraagbare algemene heffingskorting. De oplossing moet volgens SGP-Kamerlid Dijkgraaf komen van een nieuw belastingstelsel.

Er kwamen al eerder waarschuwingen van verschillende fronten. Hoogleraar staats- en bestuursrecht Jos Teunissen (Open Universiteit), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Nibud sloegen al het alarm dat alleenverdieners hard op weg zijn een kwetswbare groep te worden.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen