In een recente zaak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste ambtenarenrechter, oordeelt de raad dat het strafontslag voor twee medewerkers van de Belastingdienst wegens 'fraude en ernstig plichtsverzuim' buiten proporties is en herstelt hun dienstverband. De reden van hun ontslag: ze hadden tijdens een interne cursus andermans werk als eigen werk ingeleverd.

De raad legt ze alleen voorwaardelijk ontslag op. Als ze zich binnen twee jaar opnieuw schuldig maken aan een soortgelijk verzuim kunnen ze alsnog worden ontslagen. Dat meldt het Financieele Dagblad.

De deelnemers volgden de opleiding Basis Controletechniek die al vijftien jaar dezelfde opgaven, met inbegrip van de eindopdracht, bevat. Samenwerking en informatie-uitwisseling worden gestimuleerd en de huiswerkopgaven worden naar hartenlust gedeeld tussen (ex-)cursisten. De raad vindt echter dat ze niet alle uitgewisselde informatie als eigen werk hadden mogen inleveren en rekent de twee medewerkers aan dat ze dat toch hebben gedaan. Alleen staat de sanctie volgens de raad niet in verhouding tot de ernst van dit verzuim.

Cijfers van het ministerie van Financiën laten zien dat de Belastingdienst veel meer strafontslagen oplegt dan andere rijksdiensten, zo constateert de krant. Begin dit jaar nog oordeelde Rechtbank Amsterdam dat het strafontslag van een voormalig afdelingsdirecteur van de Belastingdienst door een fout in de aangifte van de fiscale partner eveneens buitenproportioneel is.

De uitspraken van de raad hebben de ecli-nummers ECLI:NL:CRVB:2020:1007 en ECLI:NL:CRVB:2020:1011.

Bron: FD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  446
Gerelateerde artikelen