Duizenden werkgevers worden volgens verzekeraar Aon flink in hun portemonnee geraakt als gevolg van forse stijgingen in de UWV-premies voor de Ziektewet en WGA. Hoewel de premies gemiddeld genomen ongeveer gelijk blijven, zijn de sectorale en individuele verschillen groot. Zo stijgt de premie in de elektrotechnische industrie met meer dan 50%.
Het UWV maakte die premies voor 2017 op 1 september bekend. Werkgevers betalen een premie aan het UWV voor de uitkeringen aan ex-werknemers die in de Ziektewet komen en voor de uitkeringen van arbeidsongeschikte werknemers. Voor die laatste groep zijn werkgevers tot wel 10 jaar financieel verantwoordelijk.

Grote verschillen binnen MKB

Hoewel de premies voor de Ziektewet en WGA gemiddeld genomen ongeveer gelijk blijven, zijn er flinke uitschieters. De premie in de elektrotechnische industrie stijgt bijvoorbeeld met ruim 50%. Ook havenbedrijven, waarvan zo'n 2.000 werkgevers verzekerd zijn bij het UWV, gaan fors meer betalen. Hun premies stijgen volgend jaar met 15%.
 
Er zijn ook werkgevers die juist minder premie gaan betalen. Bijvoorbeeld in de textielindustrie (goed voor zo'n 100 mkb'ers) waar de premies voor het derde jaar op rij flink dalen – dit keer met ongeveer 30%.

Gevolgen grote werkgevers zeer onduidelijk

Gemiddeld genomen betalen grote werkgevers in 2017 evenveel premie aan het UWV als dit jaar. Private verzekeringspremies lijken juist te stijgen, al is dat een momentopname. "Lezend tussen de regels door, blijkt dat het UWV de komende jaren een premiestijging van ongeveer 35% voorziet," aldus Daniel Rijnbeek van Aon. "Verzekeraars moeten die stijging nu al verrekenen in hun premies," zo verklaart Rijnbeek het verschil. Daarnaast heeft Minister Asscher in april aan de Tweede Kamer laten weten dat ongeveer 20% van de werkgevers onder de nieuwe premieberekening méér gaat betalen. "Dan hebben we het al snel over duizenden werkgevers."

Niet alleen premies vergelijken

De afweging om bij het UWV te blijven of een private verzekering af te sluiten, moet meer zijn dan alleen een vergelijking van premies. Zo schept de keuze voor een private verzekering niet alleen extra administratieve verplichtingen, maar wordt de werkgever ook verantwoordelijk voor de begeleiding van arbeidsongeschikten. Ruim 56.000 werkgevers hebben voor een private verzekering gekozen.

Keuze-deadline: 1 oktober

Werkgevers moeten een gedegen afweging maken tussen de kosten en de baten van het UWV en een private verzekering, zowel in termen van premies en uitvoeringskosten als in langetermijnlasten. De tijd hiervoor begint wel te dringen: werkgevers die het UWV willen verlaten moeten dit vóór 1 oktober kenbaar maken aan de Belastingdienst.
 

Bron: Aon

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid

1

Gerelateerde artikelen