Werkenden hebben vorig jaar opnieuw een kleiner deel opgestreken van de verdiensten in het bedrijfsleven. Van iedere euro die bedrijven verdienden, hielden werknemers en zelfstandigen 69 cent over. Dat is een iets kleiner deel dan in het voorgaande jaar en veel minder dan in 1995, toen werkenden 81,4 cent per verdiende euro opstreken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de nieuwe cijfers publiceert, meldt dat deze zogeheten arbeidsinkomensquote al decennialang trendmatig daalt. Dat betekent dat er in sommige jaren wel een incidentele stijging is, maar dat over meerdere jaren bekeken een dalende lijn te zien is.

Vorig jaar kwam de daling doordat de winsten van bedrijven sneller stegen dan het arbeidsinkomen. Onder andere in de industrie, energiesector en bouw kregen werkenden een kleiner deel. Vooral bij energiebedrijven ging het hard door hun hoge winsten.

In sommige sectoren ging juist een groter deel van alle opbrengsten naar werknemers en zelfstandigen. Dat was bijvoorbeeld het geval in de landbouw, meldt het CBS.

Bron: CBS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Employee benefits

212

Gerelateerde artikelen