"Bedrijven moeten focussen op de lange termijn. Daar past inkoop van eigen aandelen pas in nadat is geïnvesteerd in verduurzaming en beloning van werknemers." Dat schrijft Piet Sprengers, manager duurzaamheidsstrategie en beleid bij ASN Bank, in zijn essay 'Inkoop eigen aandelen: lust voor aandeelhouder, last voor samenleving'. Om op korte termijn een duurzaam beleid van bedrijven af te dwingen is Sprengers voorstander van een belasting op inkoop eigen aandelen.

Met een dergelijke belasting zouden bedrijven sneller meer investeren in het eigen bedrijf en de eigen werknemers in plaats van het belastingvrij uitkeren aan aandeelhouders, zo is de redenering van de duurzaamheidsexpert. Hij stelt dat bedrijven winsten maken die ruim voldoende zouden moeten zijn om te investeren in een duurzame toekomst. Volgens onderzoek van onder andere SOMO blijkt dat twintig grote bedrijven actief in Nederland de miljarden winst die ze maken voor 92 procent uitkeren aan hun aandeelhouders. 

Sprengers: "De belastingbetaler draagt tegelijk voor miljarden bij in de vorm van miljardensubsidies aan de klimaatmaatregelen van deze bedrijven. Geld dat niet meer beschikbaar is voor sociale woningbouw, onderwijs of zorg." Om bedrijven meer te stimuleren zelf te investeren in verduurzaming van de onderneming kwam de Tweede Kamer via een aangenomen amendement op het Belastingplan 2024 met plannen om belasting te heffen op de inkoop van eigen aandelen. De belasting zou gelijk zijn aan de andere vorm van winstuitkering; de dividendbelasting.

Sprengers ziet veel weerstand tegen dit plan. "Zoals te verwachten, is het bedrijfsleven daar fel op tegen. In de ‘race to the bottom’ worden landen door bedrijven tegen elkaar uitgespeeld op jacht naar zo laag mogelijke belastingen op de winsten voor aandeelhouders. De investeringen die bedrijven zouden moeten maken voor hun klimaatmaatregelen, komen daarmee steeds meer bij de belastingbetalers te liggen."

Nederland zou niet alleen staan in een dergelijke heffing, zo schrijft Sprengers in zijn essay (pdf). In de Verenigde Staten wordt sinds begin 2023 een hele kleine belasting van één procent doorgevoerd. Maar Biden wil deze verhogen naar 4 procent. Canada denkt ook na over een vergelijkbare belastingheffing.

In Nederland zou de heffing vorm krijgen door per 2025 de inkoopfaciliteit eigen aandelen voor beursvennootschappen in de dividendbelasting te laten vervallen, zodat de inkoop van eigen aandelen voortaan even zwaar wordt belast als het uitkeren van dividend. Het is nu afwachten of de afschaffing in 2024 wordt aangepast of teruggedraaid vanweg weerstand in de politiek en het bedrijfsleven. Het Nederlandse vestigingsklimaat zou minder aantrekkelijk worden en het zou een belemmering vormen voor het kapitaalallocatiebeleid van bedrijven. De afschaffing van de inkoopfaciliteit brengt 814 miljoen euro per jaar op waarmee de oppositiepartijen het minimumloon extra wilden verhogen.

Bron: ASN Bank

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Dividendbelasting

273

Gerelateerde artikelen