Bij een toekomstige herziening van het belastingstelsel moet bekeken worden of de loonkosten van werknemers uit lagere loonschalen omlaag kunnen. Zo komen zij eerder aan de slag doordat bijvoorbeeld een kleine ondernemer goedkoper een klusjesman kan aannemen, terwijl deze werknemer niet minder betaald krijgt. Dat zei minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vandaag in Utrecht bij de opening van de Week van de Ondernemer.
Minister Asscher wees de aanwezigen in de Jaarbeurs op het feit dat de omzet en winst van een onderneming voor een belangrijk deel afhangt van de betrokkenheid van haar medewerkers. In de bouwsector is zelfs bijna een kwart van de omzetontwikkeling afhankelijk van de bereidheid van medewerkers om bijvoorbeeld nieuwe dingen te leren of flexibel met hun werktijden om te gaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een website ontwikkeld waarop werkgevers kunnen uitrekenen wat investeren in hun werknemers de onderneming oplevert.
 
Volgens de minister zijn werknemers overigens vaak flexibeler dan hun werkgever verwacht. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt namelijk dat medewerkers veel vaker dan hun baas denkt, bereid zijn om zich bijvoorbeeld om of bij te scholen, gezonder te gaan leven, te verhuizen of zelfs een hele andere functie te accepteren binnen het bedrijf.
 
Op het congres kondigde Asscher verder aan dat hij vaker van gedachten wil wisselen met kleine ondernemers om te horen waar mogelijke knelpunten liggen. Hij roept daarom een MKB-panel in het leven waarin hij een aantal keer per jaar een groep werkgevers uit verschillende bedrijfstakken uitnodigt om de problemen bespreken waar deze ondernemers tegenaan lopen.
 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen