Verhoging van de arbeidskorting voor lage inkomens met 1,5 miljard euro en introductie van een werkgeverssubsidie die werknemers met lage inkomens in dienst hebben.

Dit laat Lodewijk Asscher (PvdA), vice-premier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, weten. 

Asscher baseert zich met deze maatregelen op het onderzoek 'Kansrijk Arbeidsmarktbeleid' van het Centraal Planbureau. ,,Loonsubsidie aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkt", stelde de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Laura van Geest, zondag in een toelichting op een CPB-rapport met adviezen voor het arbeidsmarktbeleid in het tv-programma Buitenhof. Bij het onderzoek horen ook een raming van het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar en een toelichting en aanvulling op het hoofdstuk ‘Fiscaal beleid en de uitruil tussen arbeidsparticipatie en gelijkheid'.

"Loonkostensubsidie en (hogere) arbeidskorting werken met deze maatregelen als een banenbonus. Door het invoeren van zo'n banenbonus kunnen we van het belastingplan een banenplan maken", vindt Asscher. Van Geest zegt in Buitenhof dat het verschil tussen werken en niet werken moet lonen. "Een arbeidskorting die is toegespitst op de kleine inkomens zou in dat verband kunnen helpen en voor meer werkgelegenheid kunnen zorgen."
 

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen