Minister Dijsselbloem van Financiën heeft in Berlijn een verklaring getekend samen met 51 landen over automatische informatie-uitwisseling van belastinggegevens.

Nederland gaat van deze landen informatie ontvangen over mogelijk Nederlandse belastingplichtigen. Nederland zal ook informatie verstrekken over mogelijk buitenlands belastingplichtigen. Nederlandse financiële instellingen gaan daarvoor informatie aan de Belastingdienst rapporteren zoals ze dat voor FATCA doen. De Belastingdienst geeft deze informatie vervolgens automatisch door aan de landen die zich hebben gecommitteerd aan de Common Reporting Standard (CRS).

In Berlijn hebben 48 landen zich als eerste gecommitteerd aan de informatie-uitwisseling op basis van de CRS per september 2017. Een drietal landen heeft ook aangegeven per september 2018 op basis van de CRS informatie te gaan uitwisselen.

Vanaf september 2017 gaat de Nederlandse Belastingdienst met de belastingdiensten van de landen uit de kopgroep financiële gegevens uitwisselen op basis van de CRS. De gegevens worden uitgewisseld over 2016. Nederlandse financiële instellingen moeten vanaf 1 januari 2016 hun klanten identificeren op basis van de CRS en nagaan waar hun klanten inwoner zijn en dus mogelijk belastingplichtig zijn over hun inkomsten. Zowel personen als bedrijven worden op basis van de CRS geïdentificeerd en eventueel gerapporteerd.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen