Vanwege het Nederlandse ondernemingsklimaat overweegt baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis om zijn statutaire zetel te verplaatsen van Nederland naar Abu Dhabi. Dit betekent echter niet dat het hoofdkantoor uit Nederland verdwijnt, zegt bestuursvoorzitter Peter Berdowski in een toelichting op de jaarcijfers. Regeldruk en vergunningverlening, energiekosten en belastingen zijn vaak redenen om Nederland te verlaten.

"De hele discussie over waar de zetel wel of niet zou moeten zijn, loopt nog. We zijn nu aan het evalueren, in de loop van het jaar willen we hierover een conclusie trekken. Maar het is meer een zeteldiscussie dan een kantoordiscussie", benadrukt de topman. De overweging om de juridische zetel uit Nederland weg te halen, hangt volgens Berdowski samen met het verslechterde ondernemersklimaat voor bedrijven zoals Boskalis.

"Wij opereren in een sterke internationale arena met tachtig bedrijven. Dat willen we wel doen met een aansturing waar wij ook de juiste mate van rechtszekerheid hebben. Met name op dat punt hebben we de laatste jaren steeds meer problemen gekregen." Vorig jaar dreigde Boskalis al met een mogelijk vertrek uit Nederland. Berdowski sprak zich toen vooral uit tegen het initiatiefwetsvoorstel Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat voor Boskalis ongunstig zou uitpakken. Die wet, die bedrijven verplicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, werd geblokkeerd door het kabinet.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwden eerder al dat bijna een op de vijf ondernemers overweegt om met hun bedrijf of een deel van hun bedrijf uit Nederland te vertrekken. Regeldruk en vergunningverlening, energiekosten en belastingen werden vaak genoemd als redenen.

Het concern kondigde donderdag aan dat er een tweede kantoorpoot komt in Abu Dhabi, als aanvulling op het hoofdkantoor in Nederland. Inmiddels werken hier bijna driehonderd mensen met twintig verschillende nationaliteiten. Naar verwachting verdubbelt dit aantal de komende jaren.

"We hebben daar toegang tot een hele grote arbeidsmarkt en we kunnen daar makkelijker mensen naar het kantoor halen dan dat in Nederland het geval is. In Nederland blijkt het gewoon steeds lastiger om goed gekwalificeerd technisch personeel te vinden en in het buitenland zijn er alternatieven", stelt Berdowski. "In Abu Dhabi lukt het ons in twee weken tijd om talent te vinden. Maar het is niet zo dat we zeggen we willen gaan krimpen in Nederland en dus gaan we groeien in het buitenland", besluit de topman.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

318

Gerelateerde artikelen