Als gevolg van een arrest van de Hoge Raad is bij koop-/aanneemovereenkomsten mogelijk zowel over de levering van de grond als over de aanneemtermijnen van de onroerende zaak 21% btw verschuldigd.

 

In de praktijk wordt bij de bouw van een nieuwe woning vaak gebruik gemaakt van een koop-/aanneemovereenkomst. Daarbij wordt de grond al aan de koper geleverd voordat sprake is van een bouwterrein of nieuwbouw. Het voordeel hiervan is dat de grondcomponent belast is met slechts 6% overdrachtsbelasting, in plaats van 21% btw.

Geen splitsing

In een procedure over de overdrachtsbelasting heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat mogelijk grote financiële gevolgen kan hebben. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat bij een koop-/aanneemovereenkomst sprake is van één prestatie, zijnde de (op)levering van de nieuwe onroerende zaak. Omdat volgens de Hoge Raad sprake is van één prestatie, kan geen splitsing meer worden gemaakt tussen de levering van de grond in de overdrachtsbelasting en de bouw van de onroerende zaak (de aanneemtermijnen) in de btw.

Grondcomponent belast met btw

Als gevolg van deze uitspraak is mogelijk zowel over de levering van de grond als over de aanneemtermijnen van de onroerende zaak 21% btw verschuldigd. Hierdoor kan een fiscaal nadeel ontstaan van 15% van de grondcomponent. In bepaalde situaties kan de uitspraak van de Hoge Raad echter ook gunstig uitpakken omdat heffing van btw in plaats van overdrachtsbelasting juist gewenst is.

Heffing van btw voorkomen

Naar onze mening bestaan er nog steeds mogelijkheden om bij koop-/aanneemovereenkomsten heffing van btw over de grondcomponent te voorkomen. Per situatie kan echter verschillen wat fiscaal gezien het meest optimaal is. Door hier vooraf rekening mee te houden, kunnen grote besparingen worden gerealiseerd en kunnen risico's worden weggenomen.

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting, Kantoren

25

Gerelateerde artikelen