De Europese Commissie heeft het creëren van ‘een gemeenschappelijke digitale markt' onlangs uitgeroepen tot een van haar topprioriteiten. In lijn met het doel van dit beleid zal de Commissie nieuwe btw-wetgeving invoeren voor online verhandelde goederen. Een van de voorgenomen wijzigingen is de afschaffing van de btw-vrijstelling voor kleine zendingen van goederen van buiten de EU aan klanten in de EU. Als deze regeling wordt ingevoerd, dan heeft dit gevolgen voor veel e-commerce bedrijven die zaken doen in de EU.

Achtergrond 

In beginsel is btw verschuldigd over elke zending die de EU binnenkomt, ook als klanten online goederen bestellen in een niet-EU-land. De huidige EU-btw-wetgeving staat echter toe dat zendingen van geringe waarde die vanuit een niet-EU-land worden verzonden naar klanten in de EU niet belast worden. Deze door de lidstaten vast te stellen ‘btw-vrijstelling voor invoer' geldt voor kleine zendingen met een maximale waarde van € 22 die rechtstreeks naar de consument gestuurd worden. De meeste e-commerce bedrijven maken gebruik van deze vrijstelling bij de verzending van pakketten vanuit een locatie buiten de EU naar een bestemming in de EU; zonder import-btw is de consumentenprijs voor particuliere klanten aanzienlijk lager. Omdat e-commerce bedrijven de vrijstelling niet kunnen toepassen op pakketten verzonden vanuit de EU, genieten handelsstromen afkomstig van buiten de EU een fiscaal voordeel.
 
Uit recent onderzoek in opdracht van de Commissie is gebleken dat het aantal zendingen dat profiteert van de vrijstelling op import-btw gestegen is van 30 miljoen pakketten in 1999 tot 115 miljoen in 2013. Omdat de Commissie zich zorgen maakt over de btw-derving voor de lidstaten – momenteel begroot op bijna € 1 miljard – overweegt zij nu om de vrijstelling voor kleine zendingen af te schaffen. Zo hoopt de Commissie het concurrentienadeel weg te nemen dat e-commerce bedrijven ondervinden die goederen vanuit de EU versturen. Dit nadeel wordt geschat op bijna € 5,4 miljard.
 
Gevolgen van de voorgenomen afschaffing van de vrijstelling van import-btw 
De voorgenomen afschaffing van de vrijstelling van import-btw zal op de eerste plaats gevolgen hebben voor in de EU en buiten de EU gevestigde e-commerce bedrijven die producten verzenden naar (particuliere) klanten in de EU vanuit een opslaglocatie buiten de EU. Niet alleen zal de consumentenprijs voor hun producten stijgen, maar mogelijk moeten e-commerce bedrijven zich voor de btw registreren in de lidstaat van invoer om aangifte te doen van import-btw via het zogenaamde ‘gemeenschappelijke elektronische registratiesysteem voor handelaren' dat de Commissie overweegt in te voeren. Daarnaast zullen wijzigingen in de btw-verwerking van kleine zendingen e-commerce bedrijven nopen hun ERP-configuraties en de bijbehorende bedrijfsprocessen (zoals facturering) aan te passen. 

Wees voorbereid 

Op dit moment is de Commissie bezig met het ontwerp voor de nieuwe btw-wetgeving voor de e-commerce handel. Het is onduidelijk wanneer de wetsvoorstellen zullen verschijnen, maar Baker Tilly Berk verwacht dat dit niet lang op zich laat wachten. Hoewel de afschaffing van de vrijstelling van import-btw in dit stadium nog onzeker is, denkt Baker Tilly Berk dat er een gerede kans is dat dit wordt opgenomen in de voorstellen. 
 
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

1

Gerelateerde artikelen