Als ik niet meer zelf kan beslissen, wat dan…? Dit is misschien een vraag waar u liever niet over nadenkt. Maar wel een belangrijke. Want wat gebeurt er met u, als u niet meer in staat bent om voor uzelf te zorgen? Wat gebeurt er met uw bezittingen en uw onderneming? En wie mag dat beslissen? In een levenstestament kunt u voor dit soort vragen een regeling treffen. In de praktijk blijkt een levenstestament vaak een steun voor uw omgeving te zijn. Die is dan in staat conform uw wensen te handelen.
Wat is een levenstestament? 
Een levenstestament wordt opgesteld voor de situatie waarbij u uw belangen niet (meer) kunt behartigen. In het levenstestament neemt u wensen en instructies op, over: 
  • de benoeming van één (of meer) gevolmachtigde(n); 
  • het beheer van uw vermogen; 
  • het voortzetten van- en het voeren van de directie over uw onderneming; 
  • de opvoeding van uw minderjarige kinderen; 
  • het voortzetten van schenkingen; 
  • het wijzigen of verwijderen van profielen op sociale netwerken; 
  • andere praktische zaken.
 
Hier kunt u de flyer 'Het levenstestament' downloaden.
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Diversen, Erfrecht

0

Gerelateerde artikelen