De noodzaak tot het vastleggen van het transfer pricing-beleid binnen het concern zal steeds prominenter worden om discussie met de belastingautoriteiten te voorkomen.

Dat concludeert Daniëlle Veenhuijzen van het advieskantoor Baker Tilly Berk in het artikel 'Transfer pricing'. Het artikel handelt over het ‘BEPS'-rapport van de OESO en het nieuwe Nederlandse
Verrekenprijzenbesluit.

Veenhuijzen stelt dat het Verrekenprijzenbesluit meer duidelijkheid verstrekt voor Nederlandse groepsvennootschappen in internationaal concernverband. Echter, hoe het beleid zich verhoudt ten opzichte van de nog te publiceren OESO-beleidsregels en lokale regelgeving elders is volgens Veenhuijzen niet altijd duidelijk.

BEPS

Op 19 juli 2013 heeft de OESO haar beleid alsmede een aantal concrete acties bekend gemaakt tegen internationale belastingbesparingen en belastingverschuivingen in het zogenoemde rapport ‘Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting' (‘BEPS'). De reden hiervoor was de kritiek op en weerstand tegen de soms agressieve belastingplanning van grote multinationals, met als spraakmakend voorbeeld de vergaande kritiek en beschuldigingen aan het adres van bedrijven als Google, Amazon en Starbucks in het voorjaar van 2013.

Organisaties als de EU, de OESO en de G-20 nemen een standpunt in tegen dergelijke fiscale structuren waarbij significante belastingbesparingen en belastingverschuivingen aan de orde zijn.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

5

Gerelateerde artikelen