De Europese Commissie werkt momenteel aan voorstellen voor een nieuwe wetgeving op het gebied van e-commerce en btw. Een van de overwogen wetsveranderingen is het uitbreiden van de zogenaamde ‘btw- mini-one-stop-shop' (hierna btw-MOSS genoemd) naar leveringen van goederen onder de zogenaamde ‘afstandsverkoopregeling'. Bovendien denkt de Commissie erover om een gemeenschappelijke EU-drempel voor btw-vrijstelling voor e-commerceactiviteiten voor te stellen. Als de voorstellen van de Commissie voor deze twee aspecten aangenomen worden, zullen ze gevolgen hebben voor veel e-commercebedrijven die op het ogenblik actief zijn binnen de EU.

Uitbreiding van de btw-MOSS naar afstandsverkoop

Onder de huidige Europese btw-regeling voor afstandsverkoop moeten e-commercebedrijven die producten uit één lidstaat naar particuliere klanten in andere lidstaten sturen, btw in rekening brengen in de lidstaat waar het vervoer van de goederen eindigt – ervan uitgaande dat ze een bepaalde omzetdrempel overschrijden. Vervolgens kan het e-commercebedrijf btw-aangifte moeten doen en btw moeten betalen over leveringen in achtentwintig lidstaten.
 
Om deze zware administratieve last te elimineren, overweegt de Europese Commissie de uitbreiding van het btw-MOSS-systeem naar leveringen onder de afstandsverkoopregeling. Het huidige btw-MOSS-systeem staat al toe dat bedrijven die telecommunicatie-, televisie- en elektronische diensten leveren aan meerdere lidstaten, slechts in één lidstaat btw-aangifte doen en btw betalen (namelijk de lidstaat waar ze ingeschreven zijn). Als de plannen van de Commissie verwezenlijkt worden, zullen ook e-commercebedrijven die goederen verkopen in de EU onder de afstandsverkoopregeling gebruik mogen maken van het btw-MOSS-systeem. Dientengevolge zouden ze maar één btw-aangifte hoeven doen voor al hun afstandsverkopen binnen de EU. De uitbreiding van het btw-MOSS-systeem zou dus een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging met zich meebrengen voor e-commercebedrijven die zich bezig houden met afstandsverkoop binnen de EU.

Gemeenschappelijke btw-vrijstellingsdrempel voor e-commerce

Op het ogenblik hoeven e-commercebedrijven de afstandsverkoopregels alleen maar toe te passen als ze de omzetdrempel overschrijden die bepaald is door de lidstaat waar ze hun producten leveren. We hebben meerdere signalen ontvangen die erop wijzen dat de Commissie erover denkt om deze afstandsverkoopdrempel af te schaffen en in plaats daarvan een gemeenschappelijke btw-vrijstellingsdrempel voor e-commerce in te voeren. Deze gemeenschappelijke btw-vrijstellingsdrempel voor e-commerce zou het mogelijk kunnen maken voor e-commercebedrijven om geen btw-aangifte te doen en geen btw te betalen met betrekking tot hun (grensoverschrijdende) e-commerceactiviteiten als ze onder een bepaalde omzetdrempel blijven.
 
Hoogstwaarschijnlijk zal de overwogen drempel niet alleen van toepassing zijn op e-commercebedrijven die zich bezig houden met de afstandsverkoop van goederen, maar ook op bedrijven die elektronische (en mogelijk andere) diensten leveren. Ook wat dit punt betreft, zouden de voorstellen van de Commissie (als ze aangenomen worden) een vereenvoudiging met zich meebrengen – vooral voor (start-up-) e-commercebedrijven met een relatief kleine omzet.

Implicaties

Gezien vanuit een breder oogpunt, kunnen de overwogen veranderingen (als ze verwezenlijkt worden) gevolgen hebben voor de meeste e-commercebedrijven die actief zijn binnen de EU. Hoewel het doel van de voorstellen administratieve vereenvoudiging is, zou het noodzakelijk kunnen zijn dat e-commercebedrijven hun btw-registratie herzien, evenals de btw-aangifteprocedures, de facturering en hun ERP-programma. In dit opzicht wijst Baker Tilly Berk erop dat de precieze inhoud van de voorstellen van de Commissie nog onzeker is.

Wees voorbereid

Baker Tilly Berk ziet dat de Commissie aan voorstellen werkt voor een nieuwe btw-wetgeving voor e-commerce. Die worden waarschijnlijk binnenkort gepubliceerd; alleen op dat moment kunnen de gevolgen ervan echt beoordeeld worden. Desalniettemin is het belangrijk om voorbereid te zijn op de veranderingen die deze voorstellen met zich mee kunnen brengen. 
 
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

1

Gerelateerde artikelen