Heeft u een werknemer van 55 jaar of ouder in dienst met een stuwmeer aan opgebouwde verlofuren? En wil de werknemer deze uren, in overleg met u, voorafgaand aan zijn pensioendatum opnemen? Geen probleem zou u denken. Niets is minder waar. Er kleven een aantal financiële risico's aan, aldus Baker Tilly Berk.

Belaste aanspraak

Indien het verlofsaldo meer dan 50 maal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer bedraagt, is er (mogelijk) sprake van een belaste aanspraak. Daarnaast loopt u het risico dat de Belastingdienst dit aanmerkt als een zogenaamde Regeling Vervroegd Uittreden ('RVU') en kunt u een strafheffing van 52% tegemoet zien.

RVU

Volgens de Belastingdienst is er sprake van een RVU, als het  totaal gespaarde verlof meer dan 50 maal de wekelijkse arbeidsduur bedraagt en wanneer dit verlof is bedoeld om vervroegd uit te kunnen treden. Er kan ook sprake zijn van RVU als de werknemer zijn wekelijkse arbeidsduur met het gespaarde verlof terugbrengt tot minder dan 50%, in de tien jaar, voorafgaand aan de pensioengerechtigde datum.

(Semi) publieke sector

Onderneemt u binnen de (semi)publieke sector? Dan  kan het zijn dat u naast bovenstaande, ook nog met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke  sector ('WNT') rekening dient te houden.
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

5

Gerelateerde artikelen