In 2013 en 2014 waren werkgevers crisisheffing verschuldigd van 16% over lonen voorzover die in 2012 respectievelijk 2013 hoger waren dan € 150.000.

Hoe zat het ook alweer?

De crisisheffing over hoge inkomens is een werkgeversheffing. Het uitgangspunt voor de heffing is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat de werknemer over 2012 en 2013 bij de werkgever heeft genoten. Als dat loon meer bedraagt dan € 150.000, is de werkgever over dat meerdere 16% extra belasting verschuldigd.

Massaal bezwaar

In 2013 (en ook 2014) is massaal bezwaar gemaakt tegen de crisisheffing. Er lopen een aantal proefprocedures, maar ook een aantal individuele procedures over de crisisheffing 2013.

Uitspraak rechtbank

De Rechtbank in Den Haag heeft als eerste in een aantal zaken uitspraak gedaan over de crisisheffing 2013. Rechtbank Den Haag heeft niet gewacht op de uitkomst van de lopende proefprocedures, maar heeft de daar lopende procedures behandeld. De Rechtbank oordeelde onder andere dat de crisisheffing niet in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM (terugwerkende kracht). De Belastingdienst werd in het gelijk gesteld.

Commentaar Baker Tilly Berk

Dit zijn de eerste uitspraken over de crisisheffing. De verwachting is dat belanghebbenden in hoger beroep bij het Hof zullen gaan. Daarna zal ook de Hoge Raad nog een oordeel moeten vellen. Het kan dus nog wel een aantal jaren duren voordat er duidelijkheid is.
 
Inmiddels hebben veel werkgevers weer bezwaar gemaakt tegen de crisisheffing 2014. Zij hebben of zullen binnenkort weer een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgen van de Belastingdienst. 
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen