Eind vorig jaar hebben de OESO, de organisatie van geïndustrialiseerde landen, en de EU (Ecofin) de toekomst van innovatieboxregimes van diverse landen besproken. Verschillende EU-landen, waaronder Nederland, kennen gunstige fiscale regelingen om innovatie te stimuleren. De innovatieboxregimes in de diverse EU-landen moeten in de toekomst voldoen aan de regels die de EU gaat opstellen ter beperking van fiscale concurrentie tussen de EU-landen.

Belang van S&O-verklaring als toegang tot de innovatiebox

Vooralsnog lijkt het erop dat in de toekomst alleen patenten in aanmerking komen voor de innovatiebox. Voor Nederland heeft dit tot gevolg dat toegang tot de innovatiebox via een S&O-verklaring niet langer mogelijk zou zijn. Lees uitgebreide informatie hierover in het thema Innovatiebox.
 
Ondernemersorganisatie VNO-NCW pleit samen met haar Duitse zusterorganisatie BDI voor een ruime interpretatie van het begrip innovatie. Ook als er geen sprake is van patenten of als de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling achteraf lastig zijn vast te stellen, moet winst die wordt behaald met innovatie in aanmerking komen voor belastingvrijstelling, aldus VNO-NCW en BDI in een gezamenlijke verklaring aan de OESO. De Nederlandse regering probeert de patent eis daarom van tafel te krijgen. De vraag is of hiervoor voldoende steun wordt gevonden in de OESO en EU. 

Wanneer worden de wijzigingen verwacht?

Nederland mag tot uiterlijk 30 juni 2021 de huidige regels van de innovatiebox toepassen op bestaande gevallen. Vanaf 1 juli 2021 moet de innovatiebox voldoen aan die nieuwe Europese eisen. Vanaf medio 2016 worden er al beperkingen in de toepasbaarheid van de Nederlandse innovatiebox verwacht voor nieuwe gevallen. 
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen