De voordeel regel rond bijzondere beloningen gaat mogelijk vervallen, meldt Baker Tilly Berk op haar website.

Loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen

Beloningen die eenmalig of eenmaal per jaar worden toegekend, worden belast volgens loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen. Hier vallen bijvoorbeeld uitkeringen van vakantiegeld onder maar ook een 13e maand, een bonus en een eindejaarsuitkering. Zonder deze bepaling zouden dergelijke beloningen via het progressieve stelsel belast worden waardoor er ‘te veel' belasting zou kunnen worden ingehouden in vergelijking met de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting. Loonbelasting is immers een voorheffing op de inkomstenbelasting. De werknemer moet dan een aangifte inkomstenbelasting indienen om zijn geld terug te krijgen. inkomstenbelasting.

Voordeelregel

Echter, momenteel bestaat er een zogenaamde ‘voordeelregel'. Deze voordeelregel houdt in dat de bijzondere beloning ook mag worden toegevoegd aan het loon over het loontijdvak waarover de bijzondere beloning wordt uitbetaald, indien dat voordeliger is. Het toevoegen van de beloning aan het loontijdvak heeft tot gevolg dat de progressieve tijdvaktabellen van toepassing zijn. Of toepassing van de voordeelregel daadwerkelijk resulteert in een voordeel is afhankelijk van het tarief dat van toepassing is op basis van de loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen. Toepassing van de voordeelregel is de keuze van de werkgever.

Afbouw heffingskortingen

De heffingskortingen zijn deels verwerkt in de loonbelastingtabellen. Eind 2014 ontstond er veel commotie over het feit dat de afbouw van de heffingskortingen alleen was verwerkt in de reguliere tabellen en niet in de tabel bijzondere beloningen. Veel werknemers moesten daardoor in 2014 (en enkele jaren daarvoor) via hun aangifte inkomstenbelasting belasting bij betalen of kregen een lagere teruggaaf dan verwacht. Om die reden is met ingang van 1 januari 2015 de afbouw van de heffingskortingen ook in de tabel bijzondere beloningen verwerkt.

Maar, door toepassing van de voordeelregel werd in een aantal gevallen de afbouw van de heffingskorting beperkt, waardoor nog steeds veel werknemers straks waarschijnlijk geconfronteerd zullen worden met een aanslag inkomstenbelasting.

Wat er gaat veranderen

In het Belastingplan 2016 wordt voorgesteld om de voordeelregel te laten vervallen. Toepassing van de voordeelregel is dan niet langer mogelijk en kan op eenmalige betalingen enkel nog de tabel bijzondere beloningen worden toegepast. Met deze voorgestelde aanpassing wordt beoogd de aansluiting tussen de loonbelasting en de inkomstenbelasting inzake loon te verbeteren. Zo zullen na het vervallen van de voordeelregel minder gevallen leiden tot bijbetaling in de inkomstenbelasting.

Tegelijkertijd wordt ook de opbouw van de heffingskorting voor lage inkomens in de tabellen bijzondere beloningen verwerkt, zodat ook hier een betere aansluiting ontstaat.

Overigens zal het afschaffen van de voordeelregel er waarschijnlijk nog wel toe leiden dat bepaalde groepen werknemers, zoals oproepkrachten en werknemers die niet het gehele jaar werken, nog een aangifte inkomstenbelasting in zullen moeten dienen om te veel betaalde belasting terug te vragen.

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2015

2

Gerelateerde artikelen