Staatssecretaris Wiebes (Financiën) overweegt de renteaftrek voor bedrijven te beperken. Van de opbrengst kan het tarief van de vennootschapsbelasting omlaag.
Ondernemingen mogen de vergoeding op vreemd vermogen (rente) van de winst aftrekken, maar de vergoeding op eigen vermogen (dividend) niet.
 
Die ongelijke behandeling is fiscalisten en andere belastingexperts al langer een doorn in het oog. De commissie-Van Weeghel stelde in 2010 al voor de behandeling gelijk te trekken. Dat kan op twee manieren: door een aftrekmogelijkheid voor eigen vermogen in te voeren of door de aftrek van rentelasten te beperken, bijvoorbeeld tot een percentage van de brutowinst.
 
Wiebes noemt zijn voorkeur niet, maar lijkt te kiezen voor de tweede optie. De staatssecretaris schrijft namelijk dat de opbrengst van de maatregel gebruikt kan worden om het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen. Alleen het beperken van de renteaftrek levert extra inkomsten op.
 
Wiebes zou met de maatregel drie vliegen in één klap slaan, zegt Philippe Albert, hoofd bureau vaktechniek bij Baker Tilly Berk en hoogleraar aan Nyenrode.
 
„Het eerste is dat het tarief van de vennootschapsbelasting omlaag kan", aldus Albert. Daar profiteren alle Nederlandse bedrijven van, en het is goed voor het vestigingsklimaat.
 
De tweede plus die Albert ziet, is vereenvoudiging, een van Wiebes' speerpunten. „In de wet op de vennootschapsbelasting staan een paar ingewikkelde renteaftrekbeperkende maatrege- len. Die kunnen waarschijnlijk geschrapt worden."
 
„Tenslotte conformeert Nederland zich aan de wensen van de OESO, die beperking van de renteaftrek noemt als een van de manieren om belastingontwijking tegen te gaan."
 
Voor de maatregel lijkt „vooralsnog politiek draagvlak mogelijk", schrijft Wiebes in de brief over de belastingherziening die hij gisteren aan de Tweede Kamer stuurde.
 
Bron: De Telegraaf, 20 Juni 2015

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen