Eerder dit jaar heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime strijdig is met het EU-recht. Nederland moet een fiscale eenheid toestaan tussen: * twee Nederlandse dochtermaatschappijen met een gezamenlijke buitenlandse EU-aandeelhouder; én * een Nederlandse moedermaatschappij en (kort gezegd) een Nederlandse kleindochtermaatschappij, ingeval de aandelen in die kleindochtermaatschappij wordt gehouden door een buitenlandse EU-dochtermaatschappij.
Omdat het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie niet op alle punten helder was, was het afwachten hoe de Nederlandse rechter het arrest zou uitleggen. Op 11 december 2014 deed het gerechtshof in Amsterdam einduitspraak in de drie lopende zaken en besliste dat een fiscale eenheid in de voorgenoemde 'buitenlandsituaties' moet worden toegestaan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft laten weten geen beroep in cassatie te stellen tegen de uitspraken van het gerechtshof. Het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting zal worden aangepast teneinde dit in overeenstemming te brengen met het Europese recht. Een daartoe strekkend wetsvoorstel zal in de eerste helft van 2015 bij het parlement worden ingediend. Vooruitlopend op deze wetswijziging worden reeds ingediende verzoeken om een fiscale eenheid ingewilligd. In een beleidsbesluit zal worden aangegeven onder welke omstandigheden - en met inachtneming van welke vereisten in de hiervoor genoemde 'buitenlandsituaties' - een fiscale eenheid mogelijk is. Hierin wordt ook aangegeven wat de gevolgen van een dergelijke fiscale eenheid zijn. In dit beleidsbesluit - en de komende wetgeving - wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de voorwaarden en de uitwerking van het bestaande fiscale-eenheidsregime. De uitbreiding van het fiscale-eenheidsregime wordt beperkt tot 'buitenlandsituaties' in relatie tot andere lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. 
 
Met deze aankondiging geeft de staatssecretaris eindelijk duidelijkheid. Tegelijkertijd is het afwachten hoe de precieze voorwaarden in het besluit en de wetgeving er uit gaan zien. Het is te verwachten dat dubbele verliesneming zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Het lijkt er op dat de nieuwe regelgeving alleen geldt voor 'buitenlandsituaties' en dat voor 'binnenlandsituaties' niets zal wijzigen.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen