De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan over het aftrekrecht bij een pand dat zowel btw-belast als vrijgesteld wordt gebruikt. Deze uitspraak is van groot belang voor alle ondernemers die panden gemengd gebruiken!

Uitspraak

Een makelaarskantoor heeft een pand van 360 m² in bezit. Zij gebruikt 147 m² voor btw-belaste makelaarsactiviteiten, 16 m² voor vrijgestelde hypotheekbemiddeling en 197 m² gemengd gebruik (o.a. werkplekken ondersteunend personeel, gangen en facilitaire voorzieningen). De btw op de bouwkosten m.b.t. de 147 m² is 100% in aftrek gebracht en 0% m.b.t. de 16 m² die vrijgesteld is gebruikt. Dit is dus op basis van vierkante meters bepaald. De ondernemer heeft voor de gemengde ruimtes (197 m²) de btw afgetrokken conform de omzetverhouding.
 
De Hoge Raad stelt dat de ondernemer haar aftrekrecht niet deels o.b.v. vierkante meters mag bepalen én deels o.b.v. omzetverhouding. Als uitgangspunt geldt de pro rata-methode: btw-belaste omzet / totale omzet. Slechts als het werkelijk gebruik van het pand als geheel genomen niet overeenkomt met de omzetverhouding, mag van dat werkelijke gebruik worden uitgegaan. De ondernemer had voor de gemengd gebruikte ruimtes geen gegevens aangeleverd op grond waarvan het werkelijke belaste en vrijgestelde gebruik van die ruimtes objectief en nauwkeurig kan worden bepaald. De ondernemer kan alleen voor de 147 m² en 16 m² het werkelijke gebruik aantonen. Volgens de Hoge Raad blijkt daaruit niet in hoeverre het gebruik van het pand als geheel in werkelijkheid afwijkt van het op basis van de pro rata-methode aangenomen gebruik. De ondernemer moet daarom voor het hele pand uitgaan van de pro rata.

Advies BDO

In de praktijk wordt bij gemengd gebruikte panden veelal uitgegaan van een verdeling op basis van vierkante meters (of m³). Volgens de recente uitspraak van de Hoge Raad is dat alleen mogelijk als ook voor de gemengd gebruikte ruimtes objectief en nauwkeurig kan worden aangetoond wat daarvan het werkelijke gebruik is. Let er bovendien op dat het aftrekrecht, zowel omzetverhouding als werkelijk gebruik, per pand moet worden bepaald. Bij een verhuurd pand kan de omzetverhouding bijvoorbeeld voordelig uitpakken als de huursom voor de btw-belast verhuurde ruimtes hoger is dan die voor de btw-vrijgesteld verhuurde ruimtes. Voor bestaande situaties zal moeten worden gekeken naar de huidige manier waarop btw wordt afgetrokken.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

2

Gerelateerde artikelen