Op grond van de BOF-vrijstelling is de verkrijging van ondernemingsvermogen, onder voorwaarden, vrijgesteld voor de schenk- en erfbelasting. Onder de huidige regeling wordt ondernemingsvermogen – kort gezegd - tot € 1.045.611 voor 100% vrijgesteld en daarboven voor 83%.

Bedrijfsopvolgingsregeling

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) is alleen van toepassing op de verkrijging van ondernemingsvermogen. De scheidslijn tussen ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen is niet altijd even duidelijk. Zijn de activiteiten van een vastgoedvennootschap te beschouwen als beleggen of ondernemen?  De Belastingdienst stelt zich in het algemeen op het standpunt dat de BOF niet van toepassing is bij de verkrijging van een vastgoedvennootschap. Volgens de Belastingdienst is namelijk sprake van beleggen.  

Uitspraak Hof Den Haag 

Recent oordeelde Hof Den Haag dat de verhuur van onroerend goed door een vastgoed-BV in casu gezien kan worden als een onderneming. Hierbij was onder andere van belang dat sprake is van een omvangrijke en diverse onroerendgoedportefeuille, waarvoor allerlei werkzaamheden moesten worden uitgevoerd.  Er is geen sprake van huurachterstanden en leegstand, waardoor de cashflowpositie beter is dan het geval is bij normaal vermogensbeheer. De betere cashflowpositie is met name ontstaan door de werkzaamheden van belanghebbende. Hierbij speelt ook een rol dat belanghebbende jarenlange ervaring en expertise heeft ten aanzien van de werkzaamheden ten behoeve van de onroerendgoedportefeuille. Tevens wordt door de persoonlijke betrokkenheid bij de huurders een hoger rendement op het vermogen behaald dan anders het geval zou zijn. Volgens het Hof Den Haag is de BOF in casu van toepassing op de verkrijging van de aandelen in de vastgoedvennootschap.

Uw (vastgoed)vennootschap en de BOF? 

Deze uitspraak van  Hof Den Haag biedt kansen voor de toepassing van de BOF op de verkrijging van aandelen in vastgoedvennootschappen.

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

8

Gerelateerde artikelen