Advocaat-Generaal IJzerman heeft op 30 september 2013 in een procedure van BDO advies uitgebracht aan de Hoge Raad over de bedrijfsopvolgingsregeling. De A-G concludeert dat deze in strijd is met het gelijkheidsbeginsel voor zover de vrijstelling meer bedraagt dan 75%. Mocht de Hoge Raad het advies overnemen, dan is niet-ondernemingsvermogen, bijvoorbeeld een woning, voor maximaal 25% vrijgesteld voor de erf- en schenkbelasting. BDO verwacht in dat geval overigens wel een reactie van de wetgever. Een versobering van de regeling lijkt voor de hand te liggen. Om optimaal van huidige regelingen te profiteren roept BDO op om bedrijfsopvolgingen die reeds in gang zijn gezet, versneld uit te voeren.
Verkrijgers van ondernemingsvermogen hebben voor de erf- en schenkbelasting recht op een vrijstelling van 83%. Tot een bedrag van € 1.028.132 is de vrijstelling zelfs 100%. Verkrijgers van ander vermogen hebben die vrijstelling niet. Voor de Hoge Raad wordt thans – onder andere door BDO - geprocedeerd over de vraag of verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen ook recht hebben op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. 
 
De Advocaat-Generaal concludeert dat de bedrijfsopvolgingsregeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel voor zover de vrijstelling meer bedraagt dan 75%. In de lopende procedure heeft de belastingplichtige dus recht op een vrijstelling van 25%. Het is afwachten of de Hoge Raad het advies van de A-G overneemt.
 
Tamara Peters van Neijenhof, senior manager Estate Planning bij BDO: "Tot die tijd – naar verwachting het einde van 2013 - is het raadzaam om bedrijfsopvolgingen die reeds in gang zijn gezet versneld uit te voeren. Dit om van de huidige bedrijfsopvolgingsregeling optimaal te profiteren. Mocht de Hoge Raad de bedrijfsopvolging ook in strijd achten met het gelijkheidsbeginsel, dan kan verwacht worden dat de regeling versoberd zal worden."
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

4

Gerelateerde artikelen