De Belastingdienst is massaal op jacht naar – naar haar mening – ten onrechte geclaimde loonkostensubsidies voor werknemers die in het kader van hun baan een opleiding volgden.
Deze opleidingen bevatten volgens de Onderwijsinspectie nogal wat gebreken. De Belastingdienst heeft daar tijdens in het verleden uitgevoerde looncontroles nooit opmerkingen over gemaakt. Pas nadat de Onderwijsinspectie was gevraagd de opleidingen te beoordelen is de Belastingdienst in actie gekomen. Een groot aantal werkgevers dreigt nu geconfronteerd te worden met (soms forse) naheffingsaanslagen waardoor de continuïteit van de ondernemingen mogelijk in het gedrang komt. Terwijl zeker niet vaststaat dat al deze werkgevers zich bewust waren van het feit dat de opleidingen niet of niet geheel voldeden aan de eisen. Hetgeen overigens niet altijd het geval lijkt te zijn. Daarnaast is overigens ook gebleken dat de Belastingdienst fouten maakt bij het opleggen van de naheffingsaanslagen.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen