Onder de werkkostenregeling is het aantrekkelijk om bonussen onder te brengen in het belastingvrije forfait van 1,5% van de loonsom. Zowel werknemer als werkgever kunnen daar financieel bij gebaat zijn. Dat kan zelfs het geval zijn als de (netto) bonussen worden belast met de 80% eindheffing. De Belastingdienst leek echter van mening te zijn dat dit niet zou (moeten?) kunnen.
Een BDO-relatie heeft echter ondervonden dat de Belastingdienst de goede kant op schuift. Tot een bepaald nominaal bedrag per werknemer (meer dan € 1000) gaat men toch akkoord mits álle werknemers zo'n bonus krijgen. Het bedrag en het voortschrijdend inzicht zouden voortkomen uit een landelijk overleg van de Belastingdienst. Naar verluidt waren de meningen in dat overleg nogal verdeeld.

Willekeurig gekozen bedrag?

BDO is uiteraard verheugd met deze koers. Echter, het bedrag dat men accepteert is volstrekt willekeurig gekozen, zo lijkt het. Bovendien blijft BDO van mening dat zolang een bepaalde arbeidsvoorwaarde de gebruikelijkheidstoets doorstaat (geen ongebruikelijke arbeidsvoorwaarde is), de arbeidsvoorwaarde als eindheffingsbestanddeel kan worden aangewezen. En dan hoeft die arbeidsvoorwaarde ook niet aan alle werknemers toe te komen.
 
Dat wordt ook ondersteund door onder andere de Memorie van toelichting van het wetsvoorstel dat leidde tot de huidige WKR. Daar staat bijvoorbeeld het volgende: "(...) Daarbij geldt als voorwaarde dat de totale omvang van aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate mag afwijken van hetgeen in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is."
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen