In reactie op een vraag van een ondernemer schrijft de Belastingdienst Haaglanden in een brief aan BDO Westland dat een bonus onder de werkkostenregeling geen vergoeding is die onder de werkkostenregeling in het forfait kan worden ondergebracht. In letterlijke bewoordingen geven zij aan "dat dit het standpunt is van de Belastingdienst". Niet alleen zijn wij zeer verbaasd over dit standpunt, we betwijfelen ook of dit juist is.

 

Diverse andere eenheden van de Belastingdienst hebben eerder te kennen gegeven geen enkele moeite te hebben met het onderbrengen van (een deel van) een bonus in het forfait of te belasten met de eindheffing. In de vragen en antwoorden op de webiste van de Belastingdienst staat de volgende toelichting :
 
"Als er aan het eind van het jaar nog vrije ruimte over is, kan ik dat dan gebruiken voor onbelaste bonussen? En mag dat met terugwerkende kracht?
 
Als het gebruikelijk is de bonussen onder de eindheffing te laten vallen, kunt u het restant van de vrije ruimte gebruiken voor onbelaste bonussen. U moet de bonussen dan ook toetsen aan de gebruikelijkheidstoets (zie Loon).
 
Afgezien van een paar uitzonderingen, kiest u zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u als eindheffingsloon onderbrengt in uw vrije ruimte. Voor het onderbrengen van deze vergoedingen en verstrekkingen hoeft uw werknemer niet eerst zelf kosten te maken. Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, toetsen wij niet of er een relatie is tussen uw vergoeding en kosten die uw werknemer maakt.
 
U kunt de bonussen niet met terugwerkende kracht (in vorige aangiftetijdvakken) onderbrengen in uw vrije ruimte. Binnen de werkkostenregeling bepaalt u uiterlijk op het moment van vergoeden of verstrekken of u de vergoeding of verstrekking in de vrije ruimte onderbrengt door deze als eindheffingsloon in uw administratie op te nemen. Hebt u eenmaal een keuze gemaakt, dan is die keuze definitief."

Kan ik mijn bonus wel of niet opvoeren?

Of het standpunt van de Belastingdienst Haaglanden nu juist is of niet, het toont aan dat het al dan niet opvoeren van bonussen aandacht vereist. 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

4

Gerelateerde artikelen