Een wijdverspreid misverstand bij organisaties die personeel inlenen vanuit het buitenland, is dat er pas belastingplicht bestaat in Nederland als de personen langer dan 183 dagen in Nederland verblijven. Vaak is er namelijk al inhoudingsplicht voor de uitlener vanaf dag één van de werkzaamheden. Als de buitenlandse uitlener de loonbelasting niet betaalt, kan de in Nederland gevestigde inlener hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit bleek ook weer recent uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Wanneer werkt de 183-dagen bepaling niet? 

De zogenaamde 183-dagen bepaling die in veel belastingverdragen is opgenomen "werkt niet" als er in Nederland een materieel werkgever is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de inlener van het personeel leiding en toezicht houdt op het ingeleende personeel én de werkzaamheden ook voor rekening en risico van de Nederlandse inlener worden verricht. Of hier sprake van is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en gemaakte afspraken tussen inlener en uitlener. Bij de vormgeving en uitvoering van de contracten en afspraken is het verstandig hier op te letten.

Neem maatregelen om aansprakelijkstelling te voorkomen

Leent u wel eens personeel in vanuit het buitenland, al dan niet via een in Nederland gevestigd bedrijf of uitzendbureau? Let er dan goed op wanneer er belastingplicht ontstaat in Nederland en of er ook daadwerkelijk loonbelasting wordt afgedragen. U doet er verstandig aan dan ook maatregelen te nemen om een eventuele aansprakelijkstelling te voorkomen, of door het storten van een deel van de factuur op een zogeheten G-rekening te beperken. 

Wet Aanpak Schijnconstructies 

Vanaf 1 juli 2015 worden de risico's nog veel groter. Als dan de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking treedt, kan de inlener ook nog aansprakelijk worden gesteld voor loonbetaling aan de arbeidskracht als de uitlener zijn werknemers te weinig loon uitbetaalt. Dat kan ook als er geen sprake is van inleen maar werk wordt uitbesteed. Bijvoorbeeld wanneer u een kantoor laat bouwen, schilderen of schoonmaken.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Internationaal belastingrecht

9

Gerelateerde artikelen