De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd waarin manieren worden uiteengezet om het huidige EU-btw-stelsel een nieuwe start te geven en het eenvoudiger, fraudebestendiger en bedrijfsvriendelijker te maken. De huidige btw-regels moeten volgens de Europese Commissie hoognodig worden geactualiseerd zodat ze het doel van ‘één Europese markt' beter ondersteunen, ze de grensoverschrijdende handel vergemakkelijken en gelijke tred houden met de hedendaagse digitale en mobiele economie.
De 'btw-kloof', het verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en de daadwerkelijk geïnde btw, bedroeg in 2013 bijna 170 miljard euro in de lidstaten. Alleen al de grensoverschrijdende fraude is jaarlijks naar schatting goed voor een verlies aan btw-inkomsten in de Europese Unie van ongeveer 50 miljard euro.

Inhoud btw-actieplan

Om fraude te verminderen en het verlies aan btw-inkomsten terug te dringen wil de Europese Commissie in 2017 een voorstel neerleggen voor een definitief EU-btw-stelsel voor grensoverschrijdende handel. In het definitieve EU-btw-stelsel blijven grensoverschrijdende transacties net als nu belast tegen de tarieven van de lidstaat van bestemming. Maar de manier waarop de belastingen worden geïnd, gaat stapsgewijs richting een fraudebestendiger stelsel. Er wordt een EU-breed webportaal geïmplementeerd, zodat bedrijven een eenvoudig stelsel voor de btw-inning kunnen hanteren en lidstaten een meer solide stelsel hebben om middelen te innen. Daarnaast wil de Commissie de bestaande instrumenten van lidstaten om informatie over btw-fraude, fraudepraktijen en goede praktijken uit te wisselen, krachtiger te maken.
 
Naast het tegengaan van btw-fraude wil de Commissie meer steun voor e-commerce en kleine en middelgrote ondernemingen. Het huidige btw-stelsel voor grensoverschrijdende e-commerce is complex en duur voor zowel bedrijven als lidstaten. Het voorstel is om voor elektronische publicaties dezelfde verlaagde btw-tarieven te laten gelden als voor fysieke publicaties. Daarnaast wordt in 2017 een pakket vereenvoudigingsmaatregelen gepresenteerd om de groei van kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen en grensoverschrijdende handel makkelijker te maken voor hen.
 
De Europese Commissie wil de lidstaten ook graag meer zelfstandige vrijheid geven om hun verlaagde btw-tarieven vast te stellen. Op grond van het huidige beleid zijn lidstaten gebonden aan een vooraf bepaalde lijst van goederen en diensten voor toepassing van het nultarief of het verlaagde tarief. Er zijn twee opties voorgesteld. Bij de eerste optie worden de lijsten van goederen en diensten op basis van de input van de lidstaten regelmatig herzien. Bij de tweede optie wordt de lijst afgeschaft, maar worden er waarborgen gesteld om fraude en oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Daling grensoverschrijdende fraude

Indien de bovengenoemde voorstellen worden doorgevoerd, kan dit tot gevolg hebben dat de grensoverschrijdende fraude jaarlijks met ongeveer 40 miljard euro (ofwel 80%) verminderd zal worden. Het voldoen aan de btw-regels zal door de vereenvoudigingsmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen makkelijker worden en lidstaten zullen meer flexibiliteit krijgen om de btw-tarieven vast te stellen. Daarnaast is het door het voorstel om e-commerce te moderniseren, goed mogelijk dat straks ook het verlaagde btw-tarief van toepassing is op bijvoorbeeld e-books en andere elektronische publicaties, die nu nog tegen het standaard btw-tarief moeten worden belast. De Commissie zal in 2016 en 2017 op alle bovengenoemde punten voorstellen indienen.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

1

Gerelateerde artikelen