Mede door de economische crisis komt het regelmatig voor dat nieuwbouwwoningen - die oorspronkelijk waren bestemd voor de verkoop - nu worden verhuurd om inkomsten te genereren. De Belastingdienst stuurt momenteel brieven aan projectontwikkelaars en aannemers over de btw-gevolgen van de verhuur van dergelijke nieuwbouwwoningen.
De levering van een woning vóór, op of uiterlijk twee jaren na de eerste ingebruikname is belast met btw. Ondernemers kunnen de btw op de aanschaf- en/of bouwkosten van dergelijke nieuwbouwwoningen in aftrek brengen voor zover de woningen zijn bestemd voor de btw-belaste verkoop.

Extra aandacht btw-correcties

De verhuur van woningen is vrijgesteld van btw-heffing, waardoor geen recht op aftrek van btw op de aan de verhuur van die woningen toerekenbare kosten bestaat. Het gevolg van een wijziging in bestemming van btw-belaste verkoop naar verhuur is dat de eerder in aftrek gebrachte btw (deels) dient te worden terugbetaald aan de Belastingdienst. De btw is dan verschuldigd op het moment van de eerste ingebruikname van de desbetreffende woning. De Belastingdienst besteedt extra aandacht aan de juiste verwerking van deze correcties.

Vrijwillige verbetering door suppletie

In de praktijk blijkt dat een btw-correctie als gevolg van een bestemmingswijziging van nieuwbouwwoningen niet altijd wordt gemaakt, waardoor sommige ondernemers onjuiste btw-aangiften hebben ingediend. De Belastingdienst geeft in haar brieven aan dat het corrigeren van een dergelijke onjuiste aangifte door middel van het indienen van een suppletie vóór 16 mei 2015 als een vrijwillige verbetering wordt aangemerkt. De boete voor de onjuiste aangifte bedraagt dan ten hoogste 5% van de verschuldigde btw (maximaal van € 4.920 per kalenderjaar). Na 31 mei 2015 gaat de Belastingdienst ondernemers actief benaderen en controles instellen, waarbij de boetes hoger kunnen uitvallen als geen suppletie is ingediend.
 
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

19

Gerelateerde artikelen