Btw en de verhuur van garages, garageboxen of parkeerplaatsen, hoe zit dat eigenlijk? BDO btw-specialisten zetten de regels op een rij:

Verhuur parkeerruimte is btw-belast

De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen (en lig-/bergplaatsen voor vaartuigen) is als hoofdregel belast met btw. Dit betreft een uitzondering op de algemene vrijstelling voor de verhuur van onroerende zaken. Onder voertuigen vallen niet alleen auto's en motoren, maar ook bijvoorbeeld aanhangwagens of caravans. Het begrip ‘parkeerruimte' moet ruim worden opgevat en kan worden verdeeld in twee categorieën: 
  1. Onroerende zaken die naar hun aard (d.w.z. qua inrichting) bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen, tenzij het gebruik als parkeerruimte tussen partijen is uitgesloten. Bijvoorbeeld garages, garageboxen, open/ overdekte of gesloten parkeerruimte. Ook zogenoemde ‘zwerf'parkeerplaatsen (niet voor exclusief gebruik) vallen hieronder. 
  2. Onroerende zaken die naar hun aard niet zijn bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen, waarbij partijen zijn overeengekomen om die zaak voor de overeengekomen periode uitsluitend als parkeerruimte voor voertuigen te gebruiken. Bijvoorbeeld een weiland/ loods of kassen voor gebruik als parkeerterrein of caravanstalling.

Samenhang met ander verhuur

Als de verhuur van de parkeerruimte nauw samenhangt met de verhuur van een andere onroerende zaak (bijvoorbeeld woning of een kantoorgebouw), dan gaat de verhuur van de parkeerruimte op in de verhuur van die andere zaak. Als die verhuur is vrijgesteld, dan is de verhuur van de parkeerruimte (als onderdeel) dus ook vrijgesteld. Dat is het geval als:
  • de parkeerruimte voor voertuigen en de voor een ander gebruik bestemde onroerende zaak deel uitmaken van hetzelfde gebouwencomplex (of in de nabijheid liggen); én
  • de parkeerruimte en de andere onroerende zaak door dezelfde eigenaar aan dezelfde huurder worden verhuurd. 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

702

Gerelateerde artikelen