Ondernemers die goederen leveren en daarbij tevens zorgen voor de verzending of bezorging van die goederen, brengen veelal verzend- of bezorgkosten in rekening aan hun afnemer. Als de ondernemer over de levering van de goederen btw is verschuldigd, dan wordt de btw berekend over de totale vergoeding. In principe behoren alle bijkomende kosten die wegens de levering in rekening worden gebracht tot de vergoeding, ongeacht of deze apart worden gefactureerd. Verzend- en bezorgkosten zijn hiervan voorbeelden.

Regelgeving

Als de ondernemer goederen levert en hij ook degene is die zich verbonden heeft de goederen bij de klant te bezorgen, is voor wat de bezorging betreft sprake van een bijkomende prestatie die opgaat in de levering van de goederen. Bij levering van goederen tegen verschillende btw-tarieven moeten de bezorgkosten naar verhouding van de vergoedingen exclusief de bezorgkosten worden toegerekend.

Welk btw-tarief voor verzendkosten?

Wij merken in de praktijk dat het voor veel ondernemers niet duidelijk is welk btw-tarief zij moeten toepassen op de verzendkosten die zij in rekening brengen. Daarnaast wordt op enkele websites vermeld dat op de volledige verzend- of bezorgkosten het 21%-tarief van toepassing is zodra er één van de geleverde goederen aan dat tarief is onderworpen. Dit is naar onze mening niet juist. Mogelijk hebben ondernemers die goederen leveren die aan verschillende btw-tarieven zijn onderworpen hierdoor onterecht 21% btw in rekening gebracht over de volledige verzend- of bezorgkosten.

Terugvragen teveel in rekening gebrachte btw 

Indien u bij de levering aan onterecht 21% btw in rekening heeft gebracht over de volledige verzend- of bezorgkosten, dan kunt u de teveel in rekening gebrachte btw onder voorwaarden terugvragen bij de Belastingdienst. Vooral bij leveringen die verricht zijn aan particulieren kan dit voor u een voordeel opleveren.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

1

Gerelateerde artikelen