Met ingang van 1 januari 2014 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de eerste-uitgiftegesprekken bij het verstrekken van medicijnen als aparte zorgprestatie aangemerkt. Zorgverzekeraars Nederland (de branchegroep van zorgverzekeraars) heeft zich op het standpunt gesteld dat het eerste-uitgiftegesprek een zelfstandige btw-vrijgestelde dienst vormt. Een aantal zorgverzekeraars heeft reeds aan apothekers laten weten dat zij de btw op de uitgiftegesprekken niet meer zullen vergoeden.

Uitgiftegesprek geen zelfstandige prestatie

De brancheorganisatie van apothekers (de KNMP) heeft in 2011 de btw-behandeling van verschillende prestaties van apothekers landelijk afgestemd met de Belastingdienst. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Handboek apotheek en btw'. Eén van de afspraken uit het handboek betreft de btw-behandeling van adviezen/gesprekken van een apotheker bij de (eerste) uitgifte van een medicijn. Afgestemd is dat het voeren van het uitgiftegesprek geen zelfstandige prestatie vormt, maar opgaat in de levering van het medicijn. Het uitgiftegesprek volgt daarmee de btw-behandeling van het verstrekken van het medicijn en is daardoor belast met 6% btw. Een uitgiftegesprek/advies is alleen btw-vrijgesteld als voor dat gesprek een vergoeding in rekening wordt gebracht terwijl het medicijn niet wordt geleverd.
 
Net als BDO, is de KNMP van mening dat ook vanaf 1 januari 2014 het eerste-uitgiftegesprek belast is met 6% btw als dit gepaard gaat met de levering van de medicijnen. De KNMP is momenteel in overleg met de Belastingdienst en de NZa om tot een landelijk standpunt te komen. Zij zal daarover berichten als er duidelijkheid is.

Advies: Handboek apotheek en btw

BDO raadt, net als de KNMP, apothekers (en zorgverzekeraars) aan om te blijven handelen overeenkomstig het Handboek apotheek en btw. Het feit dat de NZa de eerste-uitgiftegesprekken als aparte zorgprestatie heeft aangemerkt, heeft in beginsel geen invloed op de kwalificatie voor de btw. De handelingen blijven immers volledig gelijk; alleen het vergoedingensysteem wijzigt. Naar onze mening gaan de (eerste-)uitgiftegesprekken (nog steeds) op in het verstrekken van de medicijnen. De apothekers zijn over de gesprekken daarom 6% btw verschuldigd. Bovendien heeft de KNMP in 2011 afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Totdat de Belastingdienst deze afspraken intrekt, blijven deze gelden. Noch de NZa, noch de zorgverzekeraars kunnen een apotheker voorschrijven hoe zij met de btw moeten omgaan. De apothekers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun btw-verplichtingen.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen