BDO heeft een procedure gevoerd voor een gynaecologenmaatschap in een ziekenhuis. Eén van de gynaecologen heeft een vergoeding gekregen voor medisch management. Over de vergoeding heeft de maatschap btw voldaan op aangifte en tegen de afdracht bezwaar gemaakt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft ons in het gelijk gesteld dat het bedrag dat voor het medisch management wordt ontvangen, onderdeel uitmaakt van de vergoeding voor btw-vrijgestelde medische handelingen.

Casus

Voor de totale zorg binnen een ziekenhuis ontvangt het ziekenhuis van de zorgverzekeraars een totaal budget. Dit budget bestaat uit een bekostigingsdeel, dat toekomt aan het ziekenhuis, en een honorariumdeel, dat bestemd is voor de medici die binnen het ziekenhuis medische handelingen verrichten. Het ziekenhuis is belast met het uitbetalen van het honorariumdeel dat bestemd is voor de medici. Vanuit het honorariumdeel worden ook bepaalde bijzondere posten betaald. Eén daarvan is de betaling aan één of meerdere medisch specialisten(maatschappen) die zich bezighouden met medisch management.
 
De belanghebbende is een maatschap van in het ziekenhuis werkzame gynaecologen. Eén van de maten heeft werkzaamheden verricht als medisch manager. Het medisch management bestaat uit het dragen van bijzondere verantwoordelijkheid voor de coördinatie, afstemming en kwaliteits- en efficiëntieverhoging van het totale medische proces binnen het ziekenhuis. De maatschap heeft hiervoor van het ziekenhuis een bedrag ontvangen uit het honorariumdeel.

Uitspraak

Volgens de rechtbank leidt de verdeling van het honorariumdeel er niet toe dat er sprake is van een vergoeding voor andere diensten dan die waarvoor het honorariumdeel door de zorgverzekeraars is betaald. Het bedrag dat voor het medisch management wordt betaald, is onderdeel van de verdeling van het honorariumdeel tussen de verschillende medisch specialisten(maatschappen). De rechtbank ziet dan ook niets in het standpunt van de inspecteur dat het medisch management een dienst aan het ziekenhuis is. Over het medisch management is geen btw verschuldigd en de inspecteur zal de afgedragen btw moeten terugbetalen. De Belastingdienst is niet in hoger beroep gegaan en daarmee staat de uitspraak inmiddels onherroepelijk vast.
 
Heeft u zelf te maken met een vergoeding voor medisch management of andere bedragen die als onderdeel van de verdeling van het honorariumdeel aan medici worden toegekend, dan biedt deze uitspraak goede mogelijkheden om btw-heffing daarover te voorkomen. Het blijft echter sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden binnen het ziekenhuis.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen