De geplande invoering van het Depotstelsel per 1 juli 2014 wordt niet gehaald. Dit meldt de Belastingdienst op haar website. Het ministerie van Financiën heeft de banken gevraagd de g-rekeningen langer te ondersteunen.
Het ministerie van Financiën neemt het voortouw bij een heroriëntatie op de toekomst van het Depotstelsel. Bij die heroriëntatie worden de belangen van banken en het bedrijfsleven die nu gebruik maken van de g-rekening meegenomen.  Daarom heeft het ministerie de banken gevraagd om begin mei hun visie op de toekomstscenario's van het g-rekeningenstelsel te geven. Ook andere partijen kunnen die tijd gebruiken voor intern beraad. De direct belanghebbende koepels zijn per brief geïnformeerd.

Gevolgen inlenersaansprakelijkheid

Hoewel het ministerie spreekt van uitstel lijkt het er op dat het Depotstelsel er nooit zal komen. De vraag is wat dit betekent voor de voorgestelde maatregelen om de inlenersaansprakelijkheid uit te breiden.
Vanaf 1 juli 2015 zouden niet NEN-gecertificeerde uitzendbureau's verplicht worden een Depotstelsel aan te houden. De inlener zou dan 35% van de factuur in dat depot moeten storten om te voorkomen dat hij bij het niet nakomen van de afdrachtverplichtingen door de uitlener automatisch voor 35% van de factuursom aansprakelijk zou worden gesteld. Bovendien zouden er bij niet nakoming van de verplichtingen zowel aan de in- als de uitlener boetes kunnen worden opgelegd. Deze uitbreiding van de inlenersaansprakelijkheid moet worden aangepast of ook op de lange baan worden geschoven, nu het Depotstelsel er (voorlopig?) niet komt.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

0

Gerelateerde artikelen