Een buitenlandse particuliere belegger behoeft op jaarbasis niet meer Nederlandse dividendbelasting te betalen dan een inwoner van Nederland aan inkomstenbelasting betaalt. Tot die conclusie komt Advocaat-Generaal Peter Wattel in een vandaag vrijgegeven advies aan de Hoge Raad. Volgt de Hoge Raad het advies op dan leidt dit mogelijk tot een afschaffing van de dividendbelasting, verwachten prof. mr. Gerard Meussen en mr. Niek de Haan, verbonden aan BDO Belastingadviseurs.

 

Door BDO gevoerde procedure

Aanleiding voor het advies van de Advocaat-Generaal (A-G) vormt een door BDO gevoerde procedure waarin zij het standpunt verdedigen dat de buitenlandse particuliere belegger, op grond van de Europese vrijheid van kapitaalverkeer, niet meer Nederlandse dividendbelasting hoeft te betalen dan een inwoner van Nederland in overigens vergelijkbare omstandigheden aan inkomstenbelasting betaalt. De in Nederland woonachtige particuliere belegger betaalt inkomstenbelasting op basis van het inkomen uit sparen en beleggen in box 3. Hij wordt aangeslagen tegen een fictief inkomen van 4% van de waarde van zijn aandelen tegen een inkomstenbelastingtarief van 30%. Weliswaar is het Nederlandse dividendbelastingtarief van 15% veel lager, de crux zit echter in het fictieve inkomen. Als de buitenlandse particuliere belegger een superdividend te weten meer dan 8% rendement ontvangt, dan gaat hij effectief meer Nederlandse belasting betalen dan een inwoner van Nederland. En dit verschil moet aan hem door de Nederlandse staat worden teruggegeven.

Teruggave dividendbelasting 

BDO verwacht dat de Hoge Raad het advies van de A-G volgt. De Haan: "In heel veel situaties kan dit tot een teruggave van dividendbelasting leiden." Meussen en De Haan noemen als voorbeeld situaties van beleggingen waar een hoog rendement wordt gerealiseerd in een jaar. Op dat moment is weliswaar dividendbelasting verschuldigd maar dit kan niet meer zijn dan de heffing van inkomstenbelasting over één jaar. En ander voorbeeld zijn situaties van Nederlandse beleggingen door buitenlanders met geleend geld. Hierbij kan de volledige dividendbelasting meteen worden teruggevraagd omdat een inwoner van Nederland de (toerekenbare schulden) in mindering mag brengen in box 3.

Volledig afschaffen dividendbelasting? 

De uitkomst van de procedure geeft wat BDO betreft in ieder geval stof tot nadenken. "De staatssecretaris van Financiën zal moeten overwegen of deze procedure de aanleiding vormt tot het volledig afschaffen van de dividendbelasting. Dat zal namelijk gegarandeerd leiden tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemingen en beleggingsmaatschappijen in Nederland", aldus Meussen.
 
 
Opmerking redactie Taxlive: de conclusie is vrijgegeven op 31 mei 2013
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Dividendbelasting

0

Gerelateerde artikelen