Gezien de huidige rentestand en inflatie levert sparen niets meer op. Het kost zelfs geld, gezien de effectieve vermogensrendementsheffing van 1,2%. Echter, het is mogelijk een positief rendement te behalen en tegelijkertijd uw (klein)kinderen te helpen door hen een lening te verstrekken voor de financiering van een woning.

Zelf voor bank spelen

Als starter op de woningmarkt wordt het steeds lastiger om een lening bij de bank af te sluiten. De vereisten qua inkomen en draagkracht worden steeds strenger. Zelfs al verstrekt de bank een lening is het maar de vraag of deze financiering voldoende is. Kunnen de kosten koper en de beoogde verbouwing ook meegefinancierd worden? Als de banken tegenwoordig zo streng zijn, waarom speelt u zelf dan niet voor bank? U kunt zelf immers ook geld aan uw (klein)kinderen lenen voor de financiering van een woning. Vanuit fiscaal oogpunt is dit geen probleem en kan het zelfs zeer aantrekkelijk zijn.

Vereisten lening aan (klein)kinderen

Als u overweegt geld aan uw (klein)kinderen te lenen dient wel aan een aantal vereisten te worden voldaan. Zo moet de lening gebruikt worden voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning. Tevens moet de lening ten minste annuïtair worden afgelost binnen 360 maanden. Daarnaast moet de lening worden gemeld bij de Belastingdienst. Tot slot moet een zakelijke rente worden overeengekomen. Dit wil zeggen een vergelijkbare rente die banken voor een dergelijke financiering vragen. Deze rente zal vele malen hoger liggen dan de spaarrente waarmee uw rendement aanzienlijk wordt verhoogd.
 
Als uw (klein)kinderen geen starter zijn op de woningmarkt, kunnen ze veelal niet ineens de bestaande financiering oversluiten bij u. Banken hanteren namelijk over het algemeen een boetevrije aflossing van de hoofdsom van tussen de 10% en 20%. Daarentegen kan de lening wel gefaseerd door u worden overgenomen. Daarnaast gelden andere fiscale vereisten als de aankoop van de woning voor 31 december 2012 heeft plaatsgevonden. Zo hoeft de lening niet ten minste annuïtair worden afgelost binnen 360 maanden, maar mag er ook sprake zijn van een aflossingsvrije lening.

Kwijtschelding rente

Naast het feit dat u uw (klein)kinderen helpt met de financiering van de eigen woning, kunt u ze ook op een fiscaalvriendelijke manier tegemoet komen door een kwijtschelding van (een gedeelte van) de rente of hoofdsom. Als de kwijtschelding van rente op een juiste wijze wordt vormgegeven blijft de rente aftrekbaar voor de (klein)kinderen, maar betalen ze deze feitelijk niet. Als u een gedeelte van de hoofdsom kwijtscheldt, gelden bepaalde fiscale vrijstellingen waardoor uw (klein)kind mogelijk geen schenkbelasting verschuldigd is over de kwijtschelding.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

0

Gerelateerde artikelen